Över 4 600 studenter antagna

Det blev fortsatt högt söktryck till Högskolan Västs utbildningar för HT 2014.

Läs om vilka program och kurser som är populärast

Är du placerad som reserv?

Reservantagningen startar 19 augusti. Reserver erbjuds ledig plats enligt turordning och kontaktas i första hand via e-post.

Info reservantagning

Under sommaren har högskolan ändrade öppettider


Arbetar du som LSS-handläggare? Nu har du möjlighet att kompetens-
utveckla dig! Läs mer om kursen


För dig som är invandrare med akademikerbakgrund. 
Ny start planerad i september


Började du studera före 1 juli 2007? Du kan ta ut examen enligt äldre regler. Läs mer om examen