Arbetsintegrerat lärande

På Högskolan Väst satsar vi särskilt på att integrera arbetslivet i våra grund-
utbildningar. Vi kallar det arbetsintegrerat lärande, AIL.

Läs mer om AIL

Rösta fram högskolans bästa forskningspresentatör!
Forskar Grand Prix 26 sep


För dig som är invandrare med akademikerbakgrund. 
Ny start planerad i september


Började du studera före 1 juli 2007? Du kan ta ut examen enligt äldre regler. Läs mer om examen