Arbetsintegrerat lärande

På Högskolan Väst satsar vi särskilt på att integrera arbetslivet i våra grund-
utbildningar. Vi kallar det arbetsintegrerat lärande, AIL.

Läs mer om AIL

Är du placerad som reserv?

Reservantagningen startar 19 augusti. Reserver erbjuds ledig plats enligt turordning och kontaktas i första hand via e-post.

Info reservantagning

Science Café Trollhättan 2 sep: "Så fungerar magkänsla" Välkomna!
Läs mer


Arbetar du som LSS-handläggare? Nu har du möjlighet att kompetens-
utveckla dig! Läs mer om kursen


För dig som är invandrare med akademikerbakgrund. 
Ny start planerad i september


Började du studera före 1 juli 2007? Du kan ta ut examen enligt äldre regler. Läs mer om examen