Arbetsintegrerat lärande - vår profil

Högskolan Väst är Sveriges ledande högskola kring arbetsintegrerat lärande.


Det här är arbetsintegrerat lärande

vad händer med min anmälan?

Det finns fortfarande en chans!

Du kan fortfarande göra en sen anmälan till flera av våra kurser och program som ges VT-2016.

Till antagning.se

student på campus

Högskolan Väst söker ny rektor

Högskolans rektor Kerstin Norén slutar vid årsskiftet 2016/2017. Den nya rektorn tillsätts av regeringen efter förslag från högskolestyrelsen.

Läs mer om rekryteringen

FN:s klimatkonferens – vad hände sen?

Den 10 feb ger Dan Baeckström, från Klimatgruppen i Göteborgs Naturskyddsförening, oss sina synpunkter på vår tids kanske viktigaste avtal.

Mer information