Den barn- och ungdomsvetenskapliga forskningsmiljön (BUV) vid Högskolan Väst samlar forskning om barns och ungdomars lärande, utveckling, hälsa och livsvillkor såväl i institutionella miljöer (exempelvis skola, socialtjänst, vård och omsorg och andra externa verksamheter) som i hemmet och på fritiden. Den forskning som bedrivs har stark koppling till det omgivande samhället och avspeglar Högskolan Västs profil Arbetsintegrerat lärande (AIL).

 

FORSKNINGSSAMVERKAN

Idag pågår cirka 50 forskningsprojekt där ett flertal sker i samverkan med olika samhällsaktörer såsom kommuner, ideella organisationer och statliga myndigheter. 

Mer om vår samverkan

 

FILMER

Ta del av våra filmer om några av våra

Sidansvarig: Emma Sorbring
Senast uppdaterad: 2016-12-07
Skriv ut