Co-op - akademisk examen och arbetslivserfarenhet samtidigt

Co-op, Cooperative Education, innebär att programstudenter varvar studier med betalda arbetsperioder. Längden på arbetsperioderna varierar mellan de olika utbildningsprogrammen. Arbetsperioderna är fördelade på tre eller fyra olika perioder utspridda under utbildningens 3,5 - 4 år. 

Co-op - en del i högskolans profil

Arbetsintegrerat lärande (där Co-op är en av modellerna), d v s att praktiskt yrkesarbete integreras med högskolestudier, är utmärkande för Högskolan Väst. Med en pedagogik som tar in arbetslivet i utbildningen och förlägger delar av utbildningen till arbetslivet samverkar högskolan med näringsliv, organisationer och offentlig sektor. Högskolan Väst har sedan 2002 ett nationellt uppdrag att utveckla AIL inom ramen för ett högskolepedagogiskt utvecklingsarbete.

Sidansvarig: Kristina Sandström
Senast uppdaterad: 2015-12-01
Skriv ut

Kontakt

Övergripande Co-opansvarig
Kristina Sandström

Co-opkoordinatorer
Ekonomi
Systemutveckling
Anders Eklann

Elkraft
Lisa Almhage

Maskiningenjör, Industriell Produktion
Maskiningenjör, Produktutveckling
Industriell ekonomi
Ann-Caroline Karlsson