Forskning

På Högskolan Väst finns tre prioriterade forskningsområden: arbetsintegrerat lärande, barn- och ungdomsvetenskap och produktionsteknik.

Arbetsintegrerat lärande

Forskningsmiljön LINA står för Lärande i och för det nya arbetslivet. LINA:s syfte är att initiera, bedriva och sprida forskning om lärande och kunskap som är relaterad till arbete. Det handlar till exempel om kompetens i förändring. Vad händer i det nya arbetslivet idag? Vilka krav ställs på människors kompetens? Vad är det egentligen vi lär oss i arbetslivet? 
Läs mer om LINA här

Barn- och ungdomsvetenskap

Den barn- och ungdomsvetenskapliga forskningsmiljön (BUV) vid Högskolan Väst samlar forskning om barns och ungdomars lärande, utveckling, hälsa och livsvillkor såväl i institutionella miljöer (exempelvis skola, socialtjänst, vård och omsorg och andra externa verksamheter) som i hemmet och på fritiden. Den forskning som bedrivs har stark koppling till det omgivande samhället och avspeglar Högskolan Västs profil Arbetsintegrerat lärande (AIL).
Läs mer om BUV här.

Produktionsteknik

Forskningen inom produktionsteknik gäller framför allt produktionsprocesser inom verkstadsindustrin. De flesta projekt syftar ytterst till att minska belastningen på miljön. Det handlar till exempel om att förändra produktionsprocesserna så att man kan bygga bilar och flygplan som väger mindre. På det viset blir transporterna energisnålare. Utmärkande för forskargruppen Produktionsteknik Väst (PTV) är det nära samarbete med industrin.
Läs mer om PTV här

Senaste publikationerna

Visa fler
Mathematic in preschool and teacher education Ann Östman, Mirella Forsberg Ahlcrona
A New Working Method in Psychiatric Care Catrin Alverbratt, Johan Berlin, Sture Åström, Anders Kauffeldt, Eric Carlström
Det motsägelsefulla bedömningsuppdraget. Eva M. Johansson
Comparison of participants and non-participants in patient-reported outcome surveys Malin Berghammer, Eva Mattsson, Bengt Johansson, Philip Moons, M. Dellborg
Senast uppdaterad: 2016-12-28
Skriv ut

Kontakt

Anna Hallberg
Kommunikatör

Maria Skyvell Nilsson
Vik studierektor för forskarutbildningen, epost

Allmänna frågor om forskning: webmaster@hv.se

ForskarFredagpodden

Bli inspirerad och lyssna på några av högskolans forskare när de samtalar med radioprofilen Morgan Larsson i ForskarFredagPodden. Vad forskar de om, varför då och hur nördiga är de egentligen?

Avsnitt 1: Ungdomsforskaren Sabina Kapetanovic

Avsnitt 2: Robotforskaren Gunnar Bolmsjö

Avsnitt 3: Vårdpedagogik Maria Skyvell Nilsson

Avsnitt 4: Fredrik Sunnemark om rasism

Avsnitt 5: Andreas Segerstark om 3D-skrivare

Avsnitt 6: Anette Bolin, om hur utsatta barn upplever sitt stöd av vuxna 

Avsnitt 7: Lena Pareto, hur IT-design kan stödja hur vi människor tänker

Avsnitt 8: Liveupptagning från ForskarFredag 30 september - tema digitalisering

Hitta experten

Högskolan Västs forskare kan ge svar på många frågor. De berättar gärna om sin forskning och de senaste rönen inom sina ämnesområden. Finns inte det du söker här har vi fler forskare att kontakta på högskolan.

Hitta experten

Relaterat

Högskolans forskning sker oftast i samverkan med andra. I några fall finns långsiktiga samarbetsstrukturer organiserade i särskilda så kallade AIL-plattformar. I nuläget finns

 

Så arbetar vi med entreprenörskap och innovation