Forskare inom humaniora

Här hittar du Högskolan Västs doktorander.

Engelska
Andersson, Ulrika, filosofie doktor
Persson, Åke, professor
Walker Bergström, Catharine, filosofie doktor

Filmvetenskap
Ajanovic, Midhat, filosofie doktor

Filosofi
Brülde, Bengt, professor

Kulturvetenskap
Beckman, Anita, filosofie doktor
Herrman, Margaretha, docent
Kullgren, Carina, filosofie doktor
Nehls, Eddy, docent
Sunnemark, Fredrik, docent

Litteraturvetenskap
Mehrstam, Christian, filosofie doktor

Svenska
Fernberg, Magnus, filosofie doktor

Senast uppdaterad: 2016-01-27
Skriv ut