Forskare inom vård- och hälsovetenskap

Här hittar du Högskolan Västs doktorander.

Folkhälsovetenskap
Boman, Åse, filosofie doktor
Gunnarsdòttir, Hrafnhildur, filosofie doktor
Eriksson, Monica, docent
Hassler, Sven, medicine doktor
Kerekes Nóra , docent

Vårdvetenskap
Alsén, Pia, docent
Alverbratt, Catrin, filosofie doktor
Berg, Agneta, gästprofessor
Berggren, Ingela, docent
Berghammer, Malin, filosofie doktor
Berndtsson, Ina, docent
Brink, Eva, professor
Bromander, Anna Kari, medicine doktor
Dahlborg Lyckhage, Elisabeth, professor
Flensner, Gullvi, docent
Fredriksson Larsson, Ulla, filosofie doktor
Hedemalm, Azar, filosofie doktor
Hedman Ahlström, Britt, docent
Graneheim-Hällgren, Ulla, gästprofessor
Karlsson, Margareta, filosofie doktor
Karlsson, Veronika, filosofie doktor
Larsson, Inga, filosofie doktor
Nilsson Kerstin, gästprofessor
Nunstedt, Håkan, filosofie doktor
Pennbrant, Sandra, docent
Rejnö, Åsa, filosofie doktor
Rudolfsson, Gudrun, docent
Samuelson, Gösta, senior professor
Skyvell Nilsson, Maria, docent
Wikström, Ann-Charlott, filosofie doktor
Åström, Sture, senior professor

Senast uppdaterad: 2016-10-17
Skriv ut