Forskare inom vård- och hälsovetenskap

Folkhälsovetenskap
Andersson, Annika, forskarstuderande
Eklund, Leena, filosofie doktor
Eriksson, Monica, politices doktor
Hassler, Sven, medicine doktor
Boman, Åse, filosofie doktor
Stark Ekman, Diana, docent

Vårdvetenskap
Alsén, Pia, filosofie doktor
Axelsson, Malin, medicine doktor
Berg, Agneta, gästprofessor
Berggren, Ingela, docent
Bergh, Madeleine, filosofie doktor
Berghammer, Malin, filosofie doktor
Berndtsson, Ina, docent
Bratt, Ewa-Lena, medicine doktor
Brink, Eva, professor
Bromander, Anna Kari, medicine doktor
Dahlborg Lyckhage, Elisabeth, docent
Emilsson, Maria, forskarstuderande
Flensner, Gullvi, docent
Fredén, Lars, docent
Fredriksson Larsson, Ulla, forskarstuderande
Hedemalm, Azar, filosofie doktor
Hedman Ahlström, Britt, filosofie doktor
Jansson Fagring, Annika, filosofie doktor 
Johansson, Ann-Caroline, forskarstuderande
Johansson, Catrin, forskarstuderande
Larsson, Inga, filosofie doktor
Magnusson, Ann-Sofie, filosofie doktor
Nilsson Kerstin, gästprofessor
Nunstedt, Håkan, filosofie doktor
Pennbrant, Sandra, docent
Rejnö, Åsa, filosofie doktor
Rudolfsson, Gudrun, docent
Samuelson, Gösta, gästprofessor
Skyvell Nilsson, Maria, filosofie doktor
Wikström, Ann-Charlott, filosofie doktor
Åström, Sture, senior professor

Senast uppdaterad: 2014-12-23
Skriv ut