Forskare inom vård- och hälsovetenskap

Här hittar du Högskolan Västs doktorander.

Folkhälsovetenskap
Boman, Åse, filosofie doktor
Gunnarsdòttir, Hrafnhildur, filosofie doktor
Eriksson, Monica, politices doktor
Hassler, Sven, medicine doktor

Vårdvetenskap
Alsén, Pia, docent
Alverbratt, Catrin, filosofie doktor
Berg, Agneta, gästprofessor
Berggren, Ingela, docent
Berghammer, Malin, filosofie doktor
Berndtsson, Ina, docent
Bratt, Ewa-Lena, medicine doktor
Brink, Eva, professor
Bromander, Anna Kari, medicine doktor
Dahlborg Lyckhage, Elisabeth, docent
Flensner, Gullvi, docent
Hedemalm, Azar, filosofie doktor
Hedman Ahlström, Britt, docent
Graneheim-Hällgren, Ulla, gästprofessor
Karlsson, Veronika, filosofie doktor
Larsson, Inga, filosofie doktor
Nilsson Kerstin, gästprofessor
Nunstedt, Håkan, filosofie doktor
Pennbrant, Sandra, docent
Rejnö, Åsa, filosofie doktor
Rudolfsson, Gudrun, docent
Samuelson, Gösta, senior professor
Skyvell Nilsson, Maria, filosofie doktor
Åström, Sture, senior professor

Senast uppdaterad: 2016-09-16
Skriv ut