Välkommen till Forum för skolutveckling vid Högskolan Väst

AKTUELLT:

Nyanländas lärande - mottagande, inkludering och skolframgång - det går fortfarande att anmäla team till utbildningen. Läs mer HÄR

Föreläsningar för handledare VFU

Kurs: Handledning av lärarstudenter (VFU) - VT17 sen anmälan

Forum för skolutveckling är Högskolan Västs regionala utvecklingscentrum (RUC) i skolutvecklingsfrågor vilket fungerar som en länk mellan Högskolan Väst och omvärlden. Forumet genomför både korta och långa utbildningsinsatser för skolor, kommuner, och organisationer. Syftet med Forum för skolutveckling är att verka som regionalt forum (RUC) för samverkan inom utbildning, forskning och nätverkande.

Forum för skolutveckling samverkar även med RUC vid landets övriga lärosäten.

Sidansvarig: Sandra Öhrström
Senast uppdaterad: 2017-01-04
Skriv ut

Kontakt


Helena Nilsdotter Brown
Forum för skolutveckling

Johanna Larsson
Forum för skolutveckling

Sandra Öhrström
Projektsekreterare