APL-utvecklarutbildning för yrkeslärare VT17 - Karlstad

Som en del i att stödja skolors utveckling av det arbetsplatsförlagda lärandet (APL) erbjuder Högskolan Väst på uppdrag av Skolverket,
en APL-utvecklarutbildning för dig som arbetar som yrkeslärare eller APL-ansvarig med undervisningserfarenhet på ett yrkesprogram.

I utbildningen ingår bland annat att utveckla hållbara strukturer och rutiner för samverkan mellan skola och arbetsplatser samt planering, genomförande och uppföljning av elevernas kunskapsutveckling under APL.

Utbildningen
Utbildningen omfattar fem utbildningstillfällen (heldagar). Mellan träffarna sker eget arbete i den egna verksamheten. Efter genomförd utbildning får deltagarna ett intyg. Utbildningen är kostnadsfri!

Datum                                                                                               
Utbildningen ges i Karlstad 17 och 18 januari, 16 februari, 13 mars, 28 april
 

Målgrupp
Yrkeslärare eller apl-ansvarig med undervisningserfarenhet i yrkesprogram verksamma i alla skolformer på gymnasial nivå såsom gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, vuxenutbildningen och särskild utbildning för vuxna.

Krav
Du arbetar i skolan som yrkeslärare eller APL-ansvarig med undervisningserfarenhet inom yrkesprogram.

Anmälan
Klicka här för anmälan!

Urval
Urval görs bland behöriga sökande som uppfyller kraven, men antas med hänsyn till anmälningsdatum, geografisk spridning och fördelning på olika skolor och program.
Vid fler sökande än antal platser antas max två deltagare per rektor (skolenhet) och i samråd med rektor.
Du som har sökt tidigare (nationell APL-utvecklarutbilding) och inte kommit in har förtur!

Förmåner
Skolverket bjuder på lunch och fika under utbildningsdagarna samt ersätter resor överstigande 200 kr (räknat till närmaste lärosäte).

Senast uppdaterad: 2016-11-18
Skriv ut

Den här utbildningen ges på uppdrag av Skolverket.

Kontakt

Claes-Göran Sjöö
Högskolan Väst

 

 .