Institutionen för ingenjörsvetenskap

Välkommen till Institutionen för ingenjörsvetenskap vid Högskolan Väst. Vi ger kvalificerade ingenjörs- och teknikerprogram och forskarutbildning.

Totalt på institutionen erbjuds två högskoleförberedande program, nio grundutbildningar och tre påbyggnadsprogram samt ett brett utbud av fristående kurser.
Läs mer om institutionens utbildningar.

Institutionens forskning


På institutionen bedrivs avancerad verksamhet inom forskning. Omkring 50 forskare ingår i gruppen Produktionsteknik Väst och den definieras av Högskolan Väst som en vital forskningsmiljö.

I augusti 2011 fick Högskolan Väst tillstånd att utfärda examen på forskarnivå inom området produktionsteknik.

Forskningen har i nära samverkan med näringslivet ett 30-tal pågående forskningsprojekt. Den forskningsinriktade verksamheten äger till största delen rum på Sveriges modernaste produktionstekniska laboratorium, PTC. PTC drivs gemensamt av Innovatum Teknikpark, ett tekniskt utvecklingscentrum, Högskolan Väst och regionens verkstadsindustri.
Läs mer om institutionens forskning.

Återkommande arrangemang på institutionen

Västkupp
Västkupp är en tekniktävling som vill väcka intresset för teknik hos unga. Tävlingen arrangeras varje år för sjätteklassare. Västkupp arrangeras av Högskolan Väst i Trollhättan.
Läs mer om kreativiteten och deltagare i en tidigare artikel från ttela.

Teknikåttan
Teknikåttan är en frågetävling i naturvetenskap och teknik för elever i klass åtta som hålls varje vår, i gemensam regi av 12 högskolor och universitet. Syftet med tävlingen är att stärka elevernas tilltro till sitt eget sunda förnuft. Ett annat syfte är att inspirera lärare till nya metoder att lära ut teknik.
Läs mer om Teknikåttan.

Årets regionfinal i Teknikåttan äger rum den 10 april.
Läs mer i högskolans kalender.

Senast uppdaterad: 2014-03-24
Skriv ut

Mer information

Forskarskola i Produktion i Väst
- CAPE, Center for Advanced Production Engineering

Development of production processes in the manufacturing industry.
- Research Team Production Technology West

Samverkan för framstående forskning mellan svensk VERkstadsindustri och
Akademi

- VERA, Vinnova VinnPro

University West Cisco Centre
- Cisco Academy Training Center (CATC) Scandiavia

Externa länkar

Innovatum Teknikpark på
- Produktionstekniskt centrum (PTC)


Aktuellt

Se bilder från Avslutningshögtiden 5 juni 2013