Institutionen för ekonomi och IT

Välkommen till Institutionen för ekonomi och IT vid Högskolan Väst. 

Utbildning

Vår institution erbjuder dig utbildningar inom företagsekonomi-, ekonomi-, politik-, informatik- och mediaområdet. Dessutom ger institutionen fristående kurser i bland annat ekonomi, ekonomisk geografi, företagsekonomi, juridik, personalekonomi, samhälls- och statsvetenskap.

Arbetsintegrerat lärande - AIL finns i flera former och praktiseras på ett eller annat sätt inom de flesta av våra utbildningar.

Forskning

Forskningen vid institutionen koncentreras till den vitala forskningsmiljön LINA där forskning om ArbetsIntegrerat Lärande (AIL) bedrivs, då främst med IT-inriktning. Annan forskning som bedrivs vid institutionen är inom områdena "Region, mångfald och samhällsförändring" samt "Reglering av redovisning".

Uddevalla Symposium är en internationellt välkänd forskarkonferens som arrangeras årligen och fokus ligger på frågor kring regional utveckling.

Samverkan

Institutionen erbjuder kompetensutveckling och uppdrag för arbetslivet inom ett antal områden framförallt personalekonomi, juridik, ledarskap samt uppdragsforskning.

Vad är SPSS Akademin?

SPSS Akademin är ett samarbete mellan Högskolan Väst och SPSS - en av världens ledande tillverkare av programvaror för statistisk analys.

Sidansvarig: Rebecca Olsson
Senast uppdaterad: 2016-04-29
Skriv ut