Institutionen för hälsovetenskap (IH)

Välkommen till Institutionen för hälsovetenskap vid Högskolan Väst. Institutionen består av tre avdelningar: Avdelningen för hälsopromotion och vårdvetenskap, Avdelningen för omvårdnad - grundnivå och Avdelningen för omvårdnad - avancerad nivå.

Vi bedriver kvalificerad utbildning och forskning inom hälsa, omvårdnad och pedagogik.

Utbildning

Institutionen har ett brett utbud av utbildningsprogram och fristående kurser. Läs mer under Utbildning.

Läs om institutionens magisterprogram Verksamhetsutveckling med fem olika inriktningar: Hälsopromotion / Pedagogik / Socialt arbete /  Sociologi / Vårdvetenskap med intiktning mot arbetsintegrerat lärande.

Arbetsintegrerat lärande

Arbetsintegrerat lärande - AIL finns i flera former och praktiserars på ett eller annat sätt på alla av institutionens utbildningar.

Fyrbodals hälsoakademi är en AIL-plattform i samverkan mellan Högskolan Väst, NU-sjukvården och Närhälsan. Läs mer under AIL-plattformar.

Forskning

Forskningen vid institutionen bedrivs främst inom vårdvetenskap, hälsovetenskap och pedagogik. Läs mer under Forskning.

 

Centrum för Salutogenes (Hälsans ursprung)

Vid institutionen finns centrumbildningen "Centrum för Salutogenes (hälsans ursprung)". Läs mer under Centrumbildningar.

Sidansvarig: Eva-Lena Fast
Senast uppdaterad: 2016-09-06
Skriv ut

Kontakt

Kontaktuppgifter till institutions-
ledning, avdelningar och personal finns under institutionens organisation.

Centrum för Salutogenes
Monica Eriksson


Fyrbodals hälsoakademi
Sven Kylén

 

 

På gång

Intern anslagstavla

Anslagstavlan

Peer-learning