Forskning vid Institutionen för hälsovetenskap

På institutionen för hälsovetenskap finns forskare inom följande huvudområden:

  • Filosofi
  • Folkhälsovetenskap
  • Pedagogik
  • Vårdvetenskap
  • Omvårdnad

En stor del av institutionens forskning bedrivs inom högskolans profilområde Arbetsintegrerat lärande och inom de båda forskningsmiljöerna Lärande i och för det nya arbetslivet och Hållbar hälsa och vård.

Läs mer om vitala forskningsmiljön Lärande i och för det nya arbetslivet, LINA.

Samarbete med Hälsohögskolan i Jönköping inom forskningsområdet Hälsa och Välfärd.

Institutionens forskare presenteras under områdena filosofi,  kulturvetenskap,   pedagogikfolkhälsovetenskap och vårdvetenskap.

Presentationer av högskolans forskare.

Presentationer av de flesta forskningsprojekt på högskolan.


Sidansvarig: Eva-Lena Fast
Senast uppdaterad: 2016-11-01
Skriv ut

Kontakt

Har du frågor som rör institutionens forskning, kontakta prefekt Eva Brink.