Internationalisering

Att erhålla ett internationellt perspektiv under sina högskolestudier är för oss på Institutionen för Hälsovetenskap (IH) ett naturligt förhållningssätt. En möjlighet som bör ges till alla studenter är att under sina studier få inblick i likheter och skillnader mellan individer och kulturer i olika länder och förståelse för detta.

Institutionen för hälsovetenskap bedriver både ett långsiktigt och ett medvetet arbete inom internationalisering för såväl studenter som lärare.

Utresande studenter kan till exempel genomföra verksamhetsförlagd utbildning och/eller samla in data till examensarbete på något utav våra utländska partneruniversitet. Det finns även möjlighet att genomföra teoretiska kurser på några utav våra partneruniversitet.

Inresande studenter kan till exempel genomföra verksamhetsförlagd utbildning och delta i föreläsningar och seminarier. Det finn även möjlighet olika teoretiska kurser. Ytterligare information för studenter och lärare se International Office webbsidor eller kontakta institutionens koordinatorer för sjuksköterske- och specialist sjuksköterskeprogrammet samt socialpsykiatrisk vård, Regina Nobis eller Susanne Forsgren Gebring.

 

Sidansvarig: Eva-Lena Fast
Senast uppdaterad: 2016-06-16
Skriv ut