Organisation

Institutionen består av tre avdelningar och leds av en prefekt med stöd av en Strategisk lednings- och utvecklingsgrupp.

Prefekt
Eva Brink

Ställföreträdande och biträdande prefekt
Håkan Nunstedt

Prefektsekreterare
Eva-Lena Fast

Ledning
Institutionsledning

Avdelningen för hälsopromotion och vårdvetenskap
Avdelningschef Britt Hedman Ahlström
Kontaktuppgifter medarbetare

Avdelningen för omvårdnad - grundnivå
Avdelningschef Marita Eriksson
Kontaktuppgifter medarbetare

Avdelningen för omvårdnad - avancerad nivå
Avdelningschef Åse Boman
Kontaktuppgifter medarbetare

Övriga råd/nämnder/kommittér mm.
Strategisk lednings- och utvecklingsgrupp (SLUG)

Forskningskommitté


Programråd
Programråd är ett råd för varje inrättat utbildningsprogram med en programansvarig/rådsordförande.

Internationaliseringsfrågor

Regina Nobis, Avdelningen för omvårdnad - avancerad nivå
Susanne Forsgren Gebring, Avdelningen för omvårdnad - grundnivå

Uppdragsverksamhet
Agneta Hjelm Persäng
Kontaktperson för uppdragsutbildning inom hälsa och kultur

Agneta Hjelm Persäng
Kontaktperson för uppdragsutbildning inom omvårdnad

Centrumbildning
Centrum för Salutogenes (hälsans ursprung)
Monica Eriksson

VFU - sjuksköterskeutbildningen
VFU-samordnare Ann-Britth Engström

VFU - specialistsjuksköterskeutbidlningen
VFU-samordnare Agneta Fridolsson

VFU - socialpsykiatrisk vård
VFU-samordnare Agneta Fridolsson

Sidansvarig: Eva-Lena Fast
Senast uppdaterad: 2016-11-10
Skriv ut

Fackliga representanter

SACO-S
Andreas de Blanche, ordförande
Berit Forsman, representant Institutionen för hälsovetenskap

 

ST
Jarmo Uusitalo, ordförande
Charlotta Andersson Jonsson, representant Institutionen för hälsovetenskap

 

Skyddsombud

Amie Joelsson, huvudskyddsombud
Berit Forsman, skyddsområde Institutionen för hälsovetenskap