Utbildning vid Institutionen för hälsovetenskap

Institutionen erbjuder följande utbildningar:

Läs mer om våra utbildningar och kurser

Institutionens utbud av utbildningsprogram och kurser.
Våra utbildningar finns också under intresseområdena Hälsa och Vård och Människa och Samhälle.

Arbetsintegrerat lärande

Vid Högskolan Väst satsar vi särskilt på att integrera teori och praktik i utbildning och forskning. Vi kallar det Arbetsintegrerat lärande, AIL. AIL finns i många olika former, exempelvis Verksamhetsförlagd utbildning, VFU och Referensorganisation.
Läs mer om VFU inom sjuksköterskeutbildningen.
Läs mer om VFU inom specialistsjuksköterskeutbildningen.
Läs mer om Referensorganisation inom verksamhetsutveckling magisterprogram i hälsopromotion/pedagogik/socialt arbete/sociologi/vårdvetenskap med inriktning mot arbetsintegrerat lärande.

Internationellt

Ett internationellt perspektiv är både ett prioriterat och naturligt inslag i både utbildning och arbete. Institutionen arbetar aktivt med internationaliseringsfrågor genom såväl student- som lärar- och forskarutbyte. Institutionen har utbytesavtal med utländska partners i Norden, Europa och övriga världen. Både studenter och lärare har möjlighet att delta i utbytesprogram.

På våra internationaliseringssidor hittar du dina möjligheter.

 

Läs intervju från besök i Siauliai, Litauen

Läs intervju från besök från CQ University, Australien

Läs blogg från besök i Dharamshala, Indien

Läs ännu fler reseberättelser.

Sidansvarig: Eva-Lena Fast
Senast uppdaterad: 2016-11-17
Skriv ut

Kontakt

Kontaktuppgifter till institutions-
ledning, avdelningar och personal
.

För varje utbildning finns en programansvarig. Kontaktinformation finns under respektive utbildnings programsida.

Relaterat

Behöver du utveckla din verksamhet, din personal eller dig själv? Institutionen erbjuder Kompetensutveckling och uppdrag för arbetslivet

Läs mer om högskolans arbete med internationalisering och vilka som är högskolans internationella partners för studentutbyte.