Forskning vid institutionen för individ och samhälle

På institutionen för individ och samhälle finns forskare inom följande ämnen:

  • Engelska
  • Human Factors
  • Litteraturvetenskap
  • Offentlig förvaltning
  • Pedagogik
  • Psykologi
  • Socialt arbete
  • Sociologi
  • Svenska

En stor del av institutionens forskning bedrivs inom de båda forskningsmiljöerna Lärande i och för det nya arbetslivet och Barn- och ungdomsvetenskap.

Läs mer om forskningsmiljön Lärande i och för det nya arbetslivet,LINA.

Läs mer om forskningsmiljön Barn- och ungdomsvetenskap, BUV.

Presentationer av högskolans forskare.

Presentationer av de flesta forskningsprojekt på högskolan.

 

Sidansvarig: Henrik Lindeskog
Senast uppdaterad: 2016-08-23
Skriv ut

Kontakt

Har du frågor som rör institutionens forskning, kontakta ordförande i institutionens forskningskommitté
Inga Wernersson.