Nationell påbyggnadsutbildning för LSS-handläggare

Målgrupp
Kursen 7.5 hp är en påbyggnadsutbildning på avancerad nivå och ges på uppdrag av Socialstyrelsen.

Målgrupp för kursen är anställda handläggare som handlägger ärenden om LSS-insatser inom kommunerna. Detta är ett led i Socialstyrelsens satsning på kompetensutveckling för den här gruppen.

Pris
Kursen är kostnadsfri och betalas av Socialstyrelsen. Kostnader för litteratur och resor tillkommer.

Genomförande
Kursen är nätbaserad och går på kvartsfart (25 %). Läs mer i info-blad i högerkolumnen.

Kurstid
Februari - oktober 2017 (inkl. sommaruppehåll)
Kursen inleds med två introduktionsdagar på Högskolan Väst i Trollhättan
28 februari och 1 mars 2017.

Anmälan
Klicka här för anmälan!

 

Sidansvarig: Sandra Öhrström
Senast uppdaterad: 2017-01-10
Skriv ut

Info-blad