Organisation

Institutionen består av tre avdelningar och leds av en prefekt med stöd av en Strategisk lednings- och utvecklingsgrupp på institutionsnivå. Drygt 100 anställda arbetar vid institutionen.


Prefekt
Bibbi Ringsby Jansson

Prefektsekreterare
Henrik Lindeskog

Ledning
InstitutionsledningStrategisk lednings- och utvecklingsgrupp (SLUG)

Avdelningen för socialpedagogik och sociologi
Avdelningschef Mikael Lorentzen
Kontaktuppgifter medarbetare

Avdelningen för utbildningsvetenskap och språk
Avdelningschef Sevtap Gurdal
Avdelningschef Lena Sjöberg
Kontaktuppgifter medarbetare

Avdelningen för psykologi, pedagogik och organisationsstudier
Avdelningschef Anna Henriksen
Kontaktuppgifter medarbetare

Programråd
Programråd är ett råd för varje inrättat utbildningsprogram med en programansvarig/rådsordförande.

Uppdragsverksamhet
Sandra Öhrström

Centrumbildningar
Forum för skolutveckling
Centrum för studier av mångfald, jämställdhet och integration

Sidansvarig: Henrik Lindeskog
Senast uppdaterad: 2016-09-09
Skriv ut

Kontakt

Prefekt Bibbi Ringsby Jansson