Riktlinjer för publicering på Högskolan Västs webbplats

 Alla webbplatser där Högskolan Väst står som avsändare räknas som en webbplats vid Högskolan Väst och omfattas av dessa regler oavsett om de ligger under domänen hv.se eller inte. Högskolan Västs konton i sociala medier omfattas av reglerna.

Reglerna gäller även webbplatsen Anställd dock med undantag för underliggande administrativa system samt samarbets- och projektsystem.

Senast uppdaterad: 2014-09-23
Skriv ut