Om högskolan

Högskolan Väst i Trollhättan är en modern högskola som erbjuder arbetslivsnära utbildningar i en attraktiv och modern studiemiljö. Hos oss står studenten och lärandet i centrum. Arbetsintegrerat lärande som synsätt och metod präglar verksamheten och är högskolans profil.

Attraktiv och modern studiemiljö

Högskolan Väst har cirka 11 500 studenter och närmare 600 anställda. Vårt campus ligger centralt i Trollhättan och är byggt utifrån studentens behov. De öppna ytorna skapar mötesplatser mellan studenter, lärare och arbetsliv.

Arbetslivsnära utbildningar

Högskolan erbjuder utbildningsprogram, påbyggnadsprogram och kurser på bred front inom data och IT, ekonomi och ledarskap, hälsa och vård, lärare och språk, media, människa och samhälle, samt teknik.

Vi har arbetslivsnära utbildningar och samverkar nära med samhälle och näringsliv. Genom vår profil - arbetsintegrerat lärande, AIL - får studenter vid högskolan erfarenhet av arbetslivet redan under utbildningstiden. Högskolan Väst har regeringens uppdrag att utveckla pedagogiken kring AIL. Ett exempel på AIL i utbildning är Cooperative Education (Co-op) där studierna varvas med perioder av avlönat arbete.

Tillämpningsbar forskning

Forskning bedrivs inom områdena teknik, samhällsvetenskap, vård- och hälsovetenskap och humaniora. Högskolan Västs prioriterade forskningsområden är Arbetsintegrerat lärande, Barn- och ungdomsvetenskap och Produktionsteknik.

Ett viktigt tvärvetenskapligt forskningsfält är arbetsintegrerat lärande. Det finns en stark koppling mellan forskningen på högskolan och grundutbildningarna. Högskolan Väst har tillstånd att utfärda examen på forskarnivå inom området Produktionsteknik och arbetsintegrerat lärande.

Senast uppdaterad: 2017-01-03
Skriv ut

Kontakt

Behöver du kontakta oss? Högskolans kontaktuppgifter

Se hur du hittar hit, samt våra kartor och planlösningar

Kontakta institutioner

Läs om högskolans fyra institutioner:

Ekonomi och IT
Individ och Samhälle
Hälsovetenskap
Ingenjörsvetenskap

Samarbete med Göteborgs universitet

Högskolan är medlem i European University Association