Organisation

Högskolan Väst är en statlig myndighet, direkt underställd regeringen. Högskolans övergripande verksamhet leds av högskolestyrelsen. Rektor Martin Hellström är myndighetschef.

Senast uppdaterad: 2016-12-22
Skriv ut

Sök personal

Sök via namn, telefon, enhet etc.
Sök personal här

Mer information

Utöver högskolans linjeorganisation finns också ett antal grupperingar:

AIL-plattformar:
Fyrbodals Hälsoakademi 
Produktionstekniskt Centrum

Centrumbildningar

Nämnder, råd och kommittéer