Centrumbildningar

På Högskolan Väst finns ett antal centrumbildningar med syfte att samla verksamheter av likartad natur under ett gemensamt tak och på så sätt skapa förutsättningar för integration inom högskolan och med det omgivande samhället.

Kännetecknande för centrumbildningarna är bland annat att externa branschrepresentanter medverkar i särskilda styrgrupper.

Forum för skolutveckling

Högskolan Västs regionala utvecklingscentrum i skolutvecklingsfrågor fungerar som en länk mellan Högskolan Väst och omvärlden. Forumet genomför både korta och långa utbildningsinsatser för skolor, kommuner, och organisationer. Ett ytterligare uppdrag är att initiera en forskningsmiljö där skolutvecklingsfrågor står i förgrunden.
Läs mer om Forum för skolutveckling

Centrum för Salutogenes (hälsans ursprung)

Centrumbildningen syftar dels till att fördjupa kunskap om vad salutogenes egentligen är och dels till att tydliggöra salutogenes i högskolans utbildningsprogram. Centret ska också agera utåt mot närregion och mot den internationella arenan.
Läs mer om Centrum för Salutogenes

Centrum för studier av mångfald, jämställdhet och integration

är en centrumbildning som Högskolan Väst har etablerat bland annat som stöd till forskning och som deltagande i utvecklingsprojekt inom mångfaldsområdet. Det finns både ett internt och externt behov av att fokusera frågor av denna karaktär.
Läs mer om Mångfald, jämställdhet och integration

Cisco Akademien

Högskolan är sedan 1 november 2008 ett nav för Skandinaviens Cisco Networking Academy Program. Det innebär att högskolan ger regionala CiscoAkademier i Sverige, Norge, Island och Danmark stöd till deras högskolor och gymnasieskolor i hur man med utgångspunkt i Ciscos utbildningsmaterial lär ut nätverksteknik. 

Det är också högskolan som svarar för certifieringen av såväl de lärare som ska utbilda inom Ciscos olika delmoment som av studenterna. Deltagarna har dessutom tillgång till högskolans specialutrustade laborationssalar.
Läs mer om Cisco Academy Training Center

Centrum för hållbar utveckling

Centrumbildningens främsta mål är att vara en viktig aktör i omställningsarbetet för ett hållbart samhälle. Centrum för hållbar utveckling skall bevaka och främja utbildning och forskning inom de olika dimensionerna av ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet och verka såväl inom högskolan som externt med det omgivande samhället.

Läs mer om Centrum för hållbar utveckling

Sidansvarig: Robert Svensson
Senast uppdaterad: 2016-08-31
Skriv ut

Kontakt

Helena Nilsdotter Brown
Forum för skolutveckling

Monica Eriksson
Centrum för Salutogenes

Fredrik Sunnemark
Centrum för studier av mångfald, jämställdhet och integration

Stig Johansson
Cisco Akademien

Sven Hassler
Centrum för hållbar utveckling