Centrum för studier av mångfald, jämställdhet och integration

Centrum för studier av mångfald, jämställdhet och integration (Mångfaldscentrum) är en centrumbildning vid Högskolan Väst som arbetar med forskning, deltagande i utvecklingsprojekt och utbildning inom mångfaldsområdet såväl internt som externt. 

I detta arbete använder vi ett brett mångfaldsbegrepp som innefattar kön, etnicitet, religion, klass, sexualitet, funktionsnedsättning och ålder vilket ansluter till Högskolans Västs Riktlinjer för lika villkor och Värdegrund där det framhålls att mångfaldsarbetet, i bred bemärkelse, skall vara av högsta vikt vid högskolan. Ytterst är diskrimineringslagstiftningen grunden för dessa dokument och sålunda även för Mångfaldscentrums arbete.

Lunchseminarier våren 2017

Centrum för studier av mångfald, jämställdhet och integration i samarbete med IPPE, Internationella programmet för politik och ekonomi, bjuder in till tre seminarier under temat:

WHAT IS HAPPENING IN THE WORLD? - väletablerade internationella forskare har bjudits in för att diskutera aktuella politiska ämnen.

19 januari: From Mandela to Zuma – The Future of South Africa?

27 april: Erdogan Presidency – Where is Turkey Going?

18 maj: Donald Trump Presidency - What does it mean for USA?

Läs mer om seminarierna i pdf:en nedan eller i kalendern på hv.se.

Du anmäler dig via mejl till Per Assmo eller Fredrik Sunnemark

Vi bjuder på lunch!

 

Sidansvarig: Fredrik Sunnemark
Senast uppdaterad: 2016-12-20
Skriv ut

Vad gör Högskolan Väst för nyanlända?

Högskolan Väst har flera pågående aktiviteter som syftar till att hjälpa nyanlända personer och människor på flykt.

Läs mer här

Praktikplatser till personer med funktionsnedsättning

Högskolan Väst erbjuder praktikplatser till personer med funktionsnedsättning. Har du några frågor kring denna möjlighet till praktik, hör gärna av dig till Beatrice Löfström Sandberg.