Rektor hälsar välkommen

Högskolan Väst har en tydlig profil i arbetsintegrerat lärande (AIL) och jag känner starkt för idén att kunskap produceras i samverkan med olika aktörer i samhället. AIL i olika former märker du av både i våra utbildningar och i vår forskning.

 

Om du vill få en djupare bild av hur jag ser på min roll som rektor för Högskolan Väst och vem jag är som person – ta gärna en titt på filmen.

Vårt fina campus i Trollhättan erbjuder en spännande högskolemiljö med förstklassiga möjligheter att studera på samtliga nivåer inom den högre utbildningen - från högskoleexamen till doktorsexamen.

Forskningen vid Högskolan Väst präglas av nära samverkan med privata och offentliga aktörer i samhället. Våra prioriterade styrkeområden inom forskningen är Arbetsintegrerat lärande, Barn- och ungdomsvetenskap och Produktionsteknik.

Högskolan Väst är en stark aktör i regionen och genom organiserad samverkan inom så kallade AIL-plattformar skapar vi arenor för kunskaps- och kompetensutveckling. Där utvecklar vi, i nära samarbete med medverkande parter, nya smarta modeller för gemensam utveckling och nyttiggörande av forskningsresultat. Plattformarna är Fyrbodals Hälsoakademi, Produktionstekniskt Centrum och förhoppningsvis snart – Kommunakademin Väst, ett samarbete mellan 14 kommuner i vårt närområde.

Varmt välkommen till Högskolan Väst!

Martin Hellström
RektorSenast uppdaterad: 2017-01-12
Skriv ut

Rektor Martin Hellström.
Foto: Pontus Corneliusson.

Kontaktuppgifter Martin Hellström.

Martin Hellström är rektor för Högskolan Väst sedan 1 januari 2017. Rektor är myndighetschef, utsedd av regeringen, och Högskolan Västs främsta företrädare med övergripande ledningsansvar för den samlade verksamheten.

Han ansvarar för den strategiska planeringen av högskolans verksamhet samt för att denna bedrivs effektivt och med god kvalitet och enligt de krav som ställs från statsmakternas sida. Rektor är ytterst ansvarig inför utbildningsdepartementet.

Högskolan är för sin utveckling starkt beroende av både riksdag och regering. Rektor måste hantera de uppdrag högskolan får av sina huvudmän på ett sådant sätt att högskolans styrelse får väl beredda beslutsunderlag för inriktningen av utbildning och forskning samt för övriga vägval inför framtiden.


Läs mer om rektor Martin Hellström.