Samverka med oss!

Behöver du kompetensutveckla din personal? Eller kanske hjälp med att lösa ett problem? Eller bara få inspiration genom en kortare föreläsning? Köp en uppdragsutbildning från oss, anlita en student som gör sitt exjobb hos dig eller ta in en forskare som berättar om nya forskningsresultat. Välkommen att samverka med våra studenter, lärare och forskare!

Så arbetar vi med samverkan på Högskolan Väst

Samverkan är en integrerad dimension i Högskolan Västs utbildning och forskning, och realiseras genom profilen Arbetsintegrerat lärande, AIL. Samverkan med parter utanför högskolan sker på basis av gemensamt ansvar och engagemang, för ökat nyttiggörande, kortare innovationscykler, ökad samhällsrelevans och en god samhällsutveckling. Samverkan med omgivande samhälle är för Högskolan Väst både ett akademiskt intresse och ett samhällsintresse, och ger såväl akademiska vinster som kunskapsspridning och kunskapsgenerering lokalt och globalt. Ett systematiskt arbete med strukturer och arbetsformer för samverkan ger goda förutsättningar för långsiktigt hållbara relationer och en samverkan som stärks och utvecklas över tid.

>> LÄS MER OM HUR VI SER PÅ SAMVERKAN OCH HUR VI ARBETAR

 

Arbetslivet i utbildningarna

Högskolan arbetar med en mängd konkreta modeller som syftar till att öka interaktion och samarbete med arbetslivet. Det sker genom olika former av arbetsintegrerat lärande, såsom

  • Co-op (Cooperative Education)
  • verksamhetsförlagd utbildning (VFU)
  • mentorskap
  • fadderföretag
  • studentprojekt (t.ex. projektarbete och examensarbete)
  • uppdragsutbildning
  • forskningsprojekt

Entré AIL - för möten mellan student och arbetsliv

Arbetsintegrerat lärande, AIL, innebär att vi utvecklar och genomför våra utbildningar i samarbete med arbetslivet. Vi vill att studenten ska möta arbetslivet redan under studietiden bl.a. för att öka sin attraktionskraft på arbetsmarknaden. På Entré AIL genomförs projektredovisningar, inspirationsföreläsningar och andra aktiviteter där arbetsgivare och studenter möts.

Samverkan genom forskning

Vi har många lärare som aktivt driver och medverkar i forskningsprojekt. Vi vill att all forskning hos oss skall vara tillämpad och leda till utveckling och förändring såväl för interna som externa aktörer och samarbetspartners. I stort sett all vår forskning sker därför i samverkan med arbetslivet.

Kompetensutveckling för arbetslivet

Vi ser kompetensutveckling som en investering och vi genomför kompetenshöjande insatser på företag och organisationer i vår region. Ta del av vårt utbud av kortare kurser! Dessa kan du naturligtvis söka på vanligt vis men de kan även ordnas som mer skräddarsydda uppdrag för enskild arbetsgivare.

TA GÄRNA KONTAKT MED OSS OM NÅGOT AV DETTA LÅTER INTRESSANT!

Samverkan vid Högskolan Väst

Sidansvarig: Anna Hallberg
Senast uppdaterad: 2016-11-24
Skriv ut

Kontakt

Aktuella kontaktpersoner på central respektive institutionsnivå

Öppna föreläsningar

ÖPPNA FÖRELÄSNINGAR
För mer information och anmälan

Exjobb

Ta hälp av en student för ett mindre uppdrag, en utredning eller för att få hjälp med lösningar på ett problem. De flesta exjobben görs på vårterminen och tänk på att vara ute i god tid. Mer information och kontaktuppgifter

Arbetsliv

Är du arbetsgivare och vill nå våra studenter med jobb- eller praktikerbjudande kan du annonsera på vår Studentportal. E-posta din annons till temakarriar@hv.se så ser vi till att den publiceras.

Entré AIL

InWest - högskolans arbetsmarknadsdag

AIL-plattformar
En arena för studenter, forskare och arbetsliv.

Samarbete med Strömstad akademi

Cisco Academy Training Center

SPSS Akademin

Nyhetsbrev

Läs och prenumerera på högskolans nyhetsbrev

Dokument