Arbetsintegrerat lärande

På Högskolan Väst satsar vi särskilt på att integrera arbetslivet i våra grundutbildningar. Vi kallar det arbetsintegrerat lärande, AIL. 

AIL finns i många olika former, exempelvis Co-op och VFU, och tillämpas inom de flesta av våra utbildningar.

Läs mer om AIL

Studera på Högskolan Väst

Se vår film om hur det är att studera på Högskolan Väst.

Sen anmälan till våra utbildningar

Det går att göra en sen anmälan till flera av våra utbildningar.

Dina chanser att bli antagen, förutsatt att du är behörig, ökar ju tidigare du gör din anmälan.

Sen anmälan HT-2014 och VT-2015

Utbildnings- och kursplaner samt viktiga datum

Sök ut utbildningsplaner

Sök ut kursplaner med litteraturlistor

Här hittar du terminstider och datum kopplade till de olika anmälningsomgångarna.

Skriv ut