Arbetsintegrerat lärande

På Högskolan Väst satsar vi särskilt på att integrera arbetslivet i våra grundutbildningar. Vi kallar det arbetsintegrerat lärande, AIL. 

AIL finns i många olika former, exempelvis Co-op och VFU, och tillämpas inom de flesta av våra utbildningar.

Läs mer om AIL

Utbildning för yrkeslärare

Arbetar du i skolan som yrkeslärare eller är du ansvarig för det arbetsplatsförlagda lärandet?


APL-utvecklarutbildning med start HT-2015

Sen anmälan till våra utbildningar

Det går att göra en sen anmälan till flera av våra utbildningar. Dina chanser att bli antagen, förutsatt att du är behörig, ökar ju tidigare du gör din anmälan.

Här är de utbildningar vid Högskolan Väst som är öppna för sen anmälan:

Sen anmälan HT-2015

Läs mer om sen anmälan

Utbildnings- och kursplaner samt viktiga datum

Sök ut utbildningsplaner

Sök ut kursplaner med litteraturlistor

Här hittar du terminstider och datum kopplade till de olika anmälningsomgångarna.

Skriv ut