Arbetsintegrerat lärande, AIL - Utbildning som ger mer

Under din studietid möter du arbetslivet i olika sammanhang. Genom exempelvis gästföreläsare, mentorskap, projektarbete och praktik. Detta är vår pedagogik och utbildningsmodell som vi kallar arbetsintegrerat lärande, AIL.

AIL finns i flera former och praktiseras på ett eller annat sätt på de flesta av våra utbildningar. Länkar till sidor med aktuella kontaktuppgifter hittar du nedan samt till höger, under Kontakt.

Co-op, Cooperative Education

Innebär att du varvar studier med avlönade arbetsperioder på ett företag eller organisationer. Som Co-opstudent får du en akademisk utbildning kombinerad med erfarenheter från yrkeslivet samtidigt som du under arbetsperioderna får god social förberedelse för arbetslivet. På Högskolan Väst finns Co-op inom Ekonomprogrammet, Systemutveckling - IT och samhälle och flera av våra ingenjörsprogram.
Läs mer om Co-op.

Verksamhetsförlagd utbildning, VFU

Innebär att du som student genomför delar av utbildningen i arbetslivet. Du får fördjupad förståelse för det kommande yrket och därmed ovärderliga erfarenheter.

På Högskolan Väst finns VFU inom ett antal utbildningsprogram:

Kontaktpersoner inom VFU hittar du här.

Projektarbeten och examensarbete

Hos oss görs dessa arbeten ofta i nära samarbete med arbetslivet. Det ger verklighetsförankring för dig som student och nytta för det omgivande samhället.
I många utbildningar genomförs projektarbeten på uppdrag av företag eller andra arbetsgivare. Ett sådant projektarbete, genomfört "skarpt" ute i arbetslivet, ger dig en bild av vilka frågeställningar och problem du kan komma att möta i ditt framtida yrke.

Fältstudier och Mentorer

Fältstudier innebär att du gör studier av ett ämne eller en företeelse genom studiebesök i arbetslivet, kortare praktik inom yrkesområdet eller att du studerar en företeelse i sin naturliga miljö. Mentorer från arbetslivet kopplas ibland till våra utbildningar. I ett delmoment eller genom hela utbildningen finns dessa mentorer till hands och ger dig värdefull koppling mellan studier och framtida yrkesliv. Läs om mentorskapet på Personalvetarprogrammet.

Referensorganisation

Magister-programmet Arbetsintegrerat lärande för verksamhetsutveckling bygger på en utbildningsfilosofi som grundas på erfarenhetsbaserat lärande. Vi arbetar aktivt med ett kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan studenter och lärare, samt mellan akademi och arbetsliv. En väsentlig del av utbytet består i att alla studerande ska ha en referensorganisation som de bl.a. kan hämta material och egna arbetslivsnära erfarenheter ifrån.

Läs om programmet Arbetsintegrerat lärande för verksamhetsutveckling.

För frågor kring FoU-projekt samt referensorganisationen, kontakta Kristina Johansson.

Sidansvarig: Anna Tanderud
Senast uppdaterad: 2014-09-22
Skriv ut

Kontakt

Har du frågor kring arbetsintegrerat lärande?
Kontakta Mats Eriksson, verksamhetsledare för Forum för arbetsintegrerat lärande och pedagogisk utveckling vid Högskolan Väst.

Mer information

Läs mer om bakgrunden och tankarna bakom arbetsintegrerat lärande.

Entré AIL

AIL-plattformar