Arbetsintegrerat lärande, AIL

Högskolan Väst har, sedan 2002, regeringens uppdrag att utveckla Arbetsintegrerat lärande, AIL. Idag är vi inte bara landets ledande högskola när det gäller AIL i utbildningarna – vi forskar dessutom inom området och har rätt att examinera doktorer inom AIL.

Läs mer om AIL på respektive programsida här på hv.se.

Arbetsintegrerat lärande ingår på ett eller annat sätt i våra utbildningsprogram och finns i flera olika former. Här är några exempel:

Co-op, Cooperative Education

Cooperative Education (Co-op) är vår kanske mest uppmärksammade form av AIL-utbildning. Den innebär att du varvar dina studier med avlönade arbetsperioder på ett företag eller i en organisation.Väljer du att studera med Co-op innebär det att din studietid utökas med upp till ett år genom de avlönade arbetsperioderna. Co-opperioderna ger inte högskolepoäng – i gengäld får du förutom din examen ovärderlig arbetslivserfarenhet.
Läs mer om Co-op

Verksamhetsförlagd utbildning, VFU

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU ) innebär att du som student genomför delar av utbildningen i arbetslivet. I återkommande praktikperioder på arbetsplatser inom ditt utbildningsområde får du fördjupad förståelse för det kommande yrkets olika sidor och därmed värdefulla erfarenheter. Verksamhetsförlagd utbildning ger högskolepoäng.

Kontaktpersoner inom VFU hittar du här.

Projektarbeten och examensarbete

Projekt- och examensarbeten görs ofta i nära samarbete med arbetslivet. Det ger verklighetsförankring för dig som student och nytta för det omgivande samhället. På detta sätt får du en bild av vilka frågeställningar och utmaningar som du kan möta i ditt framtida yrke. I examensarbetet möts de akademiska kraven och yrkeslivets behov av innovation, kvalitetsutveckling eller utredningsarbete.

Läs nyhetsartikel ""Examensarbeten - lyckosamt för arbeslivet" i Västpunkt sid. 18, nr 2, 2015.

Fältstudier

Fältstudier innebär att du studerar ett ämne eller en händelse genom studiebesök i arbetslivet, kortare praktik inom yrkesområdet eller att du studerar en företeelse i sin naturliga miljö.

Mentorskap

Mentorskap innebär att studenter tilldelas mentorer, i ett delmoment eller genom hela utbildningen. Mentorerna ger en fördjupad bild av det framtida yrkesområdet och är en värdefull länk mellan studenten och yrkeslivet. Läs om mentorskapet på Personalvetarprogrammet.

Studentmedarbetare

Studentmedarbetare handlar om att högskolan tillsammans med olika arbetsgivare utlyser avancerade, avlönade deltidsarbeten som studenter utför parallellt med studierna. Detta är ett nytt samarbetskoncept mellan Studentkåren och Högskolan Väst.

Läs nyhetsartikel ""Ny modell för samarbete med arbetslivet" i Västpunkt sid. 16, nr 1, 2015.

För frågor kring studentmedarbetare, kontakta Charlotta Lundqvist.

Mer information på Studentportalen

Referensorganisation

Magister-programmet Arbetsintegrerat lärande för verksamhetsutveckling bygger på en utbildningsfilosofi som grundas på erfarenhetsbaserat lärande. Vi arbetar aktivt med ett kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan studenter och lärare, samt mellan akademi och arbetsliv. En väsentlig del av utbytet består i att alla studerande ska ha en referensorganisation som de bl.a. kan hämta material och egna arbetslivsnära erfarenheter ifrån.

Läs om programmet Verksamhetsutveckling med inriktning mot Arbetsintegrerat lärande.

För frågor kring FoU-projekt samt referensorganisationer, kontakta Kristina Johansson.

Smedjan

Smedjan är ett så kallat ”extra curriculum”-program som löper parallellt med de ordinarie studierna. Programmet riktar sig till dig som vill utveckla en egen idé, vill göra skillnad i samhället, eller skaffa nya färdigheter och öka din anställningsbarhet. Enskilt, eller i tvärvetenskapliga grupper, får du lära dig nya metoder för att identifiera och ta dig an olika uppdrag inom ditt utbildningsområde eller i samhället i stort. Fokus i programmet läggs på ”Entreprenöriellt AIL” - det vill säga, formen för lärandet (icke-traditionella arbetsformer eller uppdrag) och nyttiggörandet av resultaten är det centrala.

Läs mer om Smedjan

Sidansvarig: Anna Tanderud
Senast uppdaterad: 2016-10-04
Skriv ut

Mer information

Ta del av våra tankar kring arbetsintegrerat lärande, AIL, och hur vi på Högskolan Väst beskriver AIL kopplat till utbildning.

Högskolans biblioteks guide/samlingssida med uppsatser, artiklar, avhandlingar mm kring arbetsintegrerat lärande