Pedagogik

Dags att växla upp? 

Våren och nya tider närmar sig med stormsteg, ta chansen att flytta dig framåt i karriären och som person.

Du kan läsa på grund eller avancerad nivå, på plats eller nätbaserat. 

Kurser, grundnivå Hp Studieform Studietakt Starttermin
Handledning av lärarstudenter 7.5 Campus 25% VT-2017
Handledning av lärarstudenter 7.5 Campus 25% HT-2017
Handledning av lärarstudenter 7.5 Campus 25% VT-2018
Integration, förändring och lärande 15 Campus 50% VT-2017
Integration, förändring och lärande 15 Campus 50% VT-2018
Kommunikation och samtalsmetodik 15 Campus 50% HT-2017
Pedagogik 31-60 30 Campus 100% VT-2017
Pedagogik 31-60 30 Campus 100% VT-2018
Pedagogik, 1-30 30 Campus 100% HT-2017
Pedagogik, nivå 1-30 hp: Lärande i ett föränderligt arbetsliv 7.5 Campus 100% HT-2017
Pedagogik, nivå 1-30 hp: Pedagogik som teori och praktik 15 Campus 100% HT-2017
Pedagogik, nivå 1-30 hp: Vetenskapligt förhållningssätt 7.5 Campus 100% HT-2017
Pedagogik, nivå 31-60 hp: Pedagogik i arbetslivet 7.5 Campus 100% VT-2017
Samtalsmetodik, krisförståelse och integrationsarbete 15 Campus 50% HT-2017
Socialpedagogiskt arbete med människor med intellektuella funktionshinder 7.5 Campus 50% HT-2017
Socialpedagogiskt arbete med människor med intellektuella funktionshinder 7.5 Campus 50% HT-2017
Socialpedagogiskt arbete med människor med missbruksproblematik 7.5 Campus 50% HT-2017
Socialpedagogiskt arbete med människor med missbruksproblematik 7.5 Campus 50% HT-2017
Kurser, avancerad nivå Hp Studieform Studietakt Starttermin
Handledning i verksamhetsförlagd utbildning 7.5 Campus 50% VT-2017
Pedagogiska perspektiv på lärande och arbete 7.5 Campus 50% HT-2017
Pedagogiska processer i arbetslivet 7.5 Campus 50% HT-2017
Personorienterat vårdande 7.5 Campus 50% HT-2017
Vetenskapsteori och metodologi 7.5 Campus 50% HT-2017
Skriv ut