Salutogenes - att förstå hälsans ursprung, 7.5 hp

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

 • förstå grunderna i den salutogena teorin inklusive dess nyckelbegrepp
 • på grundläggande nivå beskriva och analysera värdegrund och innehåll i salutogen forskning (kvantitativ och kvalitativ)
 • kritiskt granska salutogenes utifrån ett folkhälsovetenskapligt, hälsofrämjande och vårdvetenskapligt perspektiv
 • förstå och tillämpa salutogenes i praktisk verksamhet på individnivå, gruppnivå (familj) och samhällsnivå
 • Filosofisk, epistemologisk och ontologisk bakgrund till salutogenes. 
 • Forskningsöversikt med resultat från såväl kvantitativ som kvalitativ forskning.
 • Frågeformuläret för att mäta känsla av sammanhang presenteras liksom några andra frågeformulär som mäter salutogena faktorer.
 • Närliggande teorier och begrepp.
 • Tillämpning av teorin i praktisk verksamhet.
OBS! Läsperiodlistan (LP) är preliminär
Salutogenes - att förstå hälsans ursprung, 7.5 hp, VT18, 25%, Distance


Läsår 2017/2018
Kursnamn Studietakt Kurskod LP
1a
LP
1b
LP
2a
LP
2b
LP
3a
LP
3b
LP
4a
LP
4b
S
Salutogenes - att förstå hälsans ursprung 25 SAL100 x x x x

Studie- och karriärvägledning
studievagledning@hv.se

Kursinformation
Monica Eriksson, Universitetslektor
0520-22 38 61
monica.eriksson@hv.se

Skriv ut
 • Inte öppen för anmälan

  Anmälan öppnar ca 1 månad före sista anmälningsdag

 • Behörighet

  Grundläggande behörighet.
  Eller:
  Grundläggande behörighet enligt GY11/VUX12.

 • Studietakt/tid/form

  25%/Dag/Nätbaserad

 • Start/Slut

  v. 3/2018
  v. 22/2018

 • Sista anmälningsdag

  16 okt 2017

 • Anmälningskod

  HV-13954

 • Undervisningsspråk

  Svenska