Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Forskningsmiljön LINA fokuserar på forskning inom området Arbetsintegrerat lärande (AIL). LINA-miljöns kunskapsintressen har en stark relation till Högskolan Västs övergripande verksamhetsprofil AIL och det är naturligt att forskningsmiljön omfattar forskare och medarbetare från hela högskolan. LINA-miljön har under många år fokuserat på forskning kring villkoren för lärande och kunskapsutveckling i arbetslivet.

Det finns fyra relaterade kunskapsintressen som arbetar fokuserat med utveckling och forskning:

  • Utmaningar i välfärden
  • IT, vård och hälsa
  • Industriell AIL
  • AIL som pedagogisk ansats

Läs mer om LINA:s forskningsmiljö.

Kalender


Digitaliseringen i skolan - 2020

Rekryterings- och karriärvägar inom akademin

AntiStress-app – digital egenvård på 10 olika språk

Verksamhetsledare: Kristina Johansson, administratör: Eva Erkmar


Senast uppdaterad av Kommunikationsavdelningen