Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Verksamhetsförlagd utbildning, VFU,  är en läraktivitet som syftar till att skapa förutsättningar för studenten att tillägna sig kunskaper och färdigheter som är viktiga inför kommande yrkesutövning inom personalområdet. Med stöd av en handledare engageras studenten under VFU-tiden i konkreta arbetsuppgifter som har med personalområdet/HR att göra. Genom VFU ges studenten, förutom möjlighet att praktiskt pröva på arbetsuppgifter, också tillfälle att problematisera, analysera och kritiskt granska verksamheten och situationer som de erfar under praktiken. Teoretisk och erfarenhetsbaserad kunskap används, utvecklas och integreras därmed i det praktiska personalarbetet, vilket gör VFU till en viktig del av arbetsintegrerat lärande (AIL). Fördjupad information finns i personalvetarprogrammets VFU-guide som kan läsas av såväl studenter som handledare.

Senast uppdaterad