Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Ansökan görs för nästkommande termin - senast den 15 april för VFU-kurs under höstterminen och senast den 15 oktober för VFU-kurs under vårterminen.

Fyll i formuläret nedan och skicka eventuella intyg som kan styrka din anledning till önskat byte till vfu-larare@hv.se

En gång per termin, efter deadline för ansökan, träffas en granskningsgrupp som fattar beslut om inkomna ansökningar. Granskningsgruppen är sammansatt av representanter från lärarutbildningen och institutionens VFU-enhet. Om studenten önskar finns möjlighet att föredra sitt ärende innan beslut fattas. Beslutet kan inte överklagas. Om ny information i ett ärende tillkommer kan studenten ansöka om omprövning. För mer information, kontakta vfu-larare@hv.se

Vi behöver ditt samtycke till att behandla de uppgifter som du lämnar om dig själv i formuläret. Uppgifterna behövs för att planera och administrera det önskade bytet av VFU-område. Uppgifterna kommer att behandlas av ansvariga för VFU-placeringar vid lärarprogrammen. Genom att kryssa i rutan längst ner i formuläret godkänner du behandlingen. 

Läs mer om hur Högskolan Väst behandlar dina uppgifter och vilka rättigheter du har: www.hv.se/dataskydd

Ansökningsformulär

Program som jag är antagen till
Behandling av personuppgifter
Senast uppdaterad