Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Från VFU-student till kollega


Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) är den del av lärarutbildningar som genomförs i förskolor, fritidshem och skolor. Sharmake Guled tog examen på ämneslärarprogrammet vid Högskolan Väst för ett år sedan och har nu arbetat sitt första år som lärare. Vi har träffat honom tillsammans med Anna Lorentzon, som var hans VFU-handledare. I dag är de kollegor på samma skola och delar med sig av sina erfarenheter av VFU.Sharmake Guled arbetar som lärare i svenska och engelska vid Nils Ericsonsgymnasiet, på Kunskapsförbundet i Trollhättan. Valet att studera till lärare föll sig naturligt.

-Jag ville arbeta med ungdomar och har alltid gillat språk; att argumentera, diskutera och lyssna. Jag är född i Sverige, men mina föräldrar kommer från Somalia, vilket gjort att jag tidigt fått en språkstödjande roll hemma. Pedagogiken har visat sig finnas naturligt i ryggmärgen.

Sharmake upplever sitt första år som lärare som roligt, lärorikt och fullt av spännande utmaningar. Eftersom han gjort VFU i verksamheten där han nu arbetar, anser Sharmake att han haft en styrka i att redan från start vara känd i miljön och med kollegorna. 

VFU samspelar med den högskoleförlagda delen av lärarutbildningarna och målet är att studenten ska utveckla både en yrkesmässig beredskap och ett vetenskapligt förhållningssätt till den kommande professionen.

Sharmake poängterar att kombinationen mellan de verksamhetsförlagda perioderna och kurserna vid högskolan varit värdefull, eftersom det är viktigt att få tillämpa sina kunskaper i verkliga undervisningssituationer.

- Förutom att planera och genomföra undervisning, har jag fått erfarenhet av att vara med på möten med arbetslaget och i arbetet runt eleverna. Den praktiska erfarenheten i kombination med teorier om lärande och undervisning, samt verktyg för reflektion är en helhet som gett mycket stöd i arbetet som ny lärare.En central roll i VFU har VFU-handledaren, som kontinuerligt för samtal där studenten ges möjlighet att reflektera över sin undervisning. Sharmake beskriver samarbetet med sin handledare Anna Lorentzon som en betydelsefull del av utbildningen.

- Det har varit ovärderligt att ha Anna som bollplank i samband med undervisningen och att ha två extra ögon och öron i klassrummet. Samtalen med Anna har fortsatt att vara ett stöd i min roll som ny lärare.

VFU-handledaruppdraget ser Anna som viktigt och utvecklande. De frågor hon får från studenten gör att hon måste fundera på de, både medvetna och omedvetna, val hon gör i sin lärarroll och därmed främjas ett ömsesidigt lärande. Hon understryker att det är fantastiskt att få vara med att handleda en blivande lärare och, i bästa fall, en framtida kollega.

Anna lyfter VFU som en möjlighet för skolor och förskolor till nya perspektiv, insyn i färsk forskning och uppdatering kring vad som är aktuellt på lärarutbildningarna.

- Det blir ju en väg till kompetensutveckling och kompetensförsörjning i en tid där det ibland är svårt att rekrytera legitimerade lärare. Man vill ju ha de här unga hungriga studenterna som blivande lärare och kollegor!

Sharmake, som nu ser fram emot fler spännande år i yrket, avslutar med att ge alla lärarstudenter som ska ut på VFU följande råd.

- Ta initiativ och passa på att ta för er! Prova på så mycket ni kan när ni är ute på era skolor eller förskolor för all erfarenhet är viktig. Dessutom är ju VFU-platserna potentiella framtida arbetsplatser!

Text och foto: Jenny Edlund och Andreas Borg

Senast uppdaterad