Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Under VFU:n identifierar studenten komplexa omvårdnadsproblem. Problemen analyseras under de teoretiska studierna och återkopplas sedan till vårdverksamheten.

VFU:n förläggs inom högskolans närområde Fyrbodal, vilket innebär fyrstadsområdet (Lysekil, Uddevalla, Trollhättan och Vänersborg), norra Bohuslän samt Dalsland.

Tillgängliga VFU-platser är reglerade genom avtal mellan lärosätena i Västra Götaland och olika vårdverksamheter i Västra Götalandsregionen. Inom vissa specialist-inriktningar har studenten möjlighet att genomföra studierna på sin arbetsplats.

Schemalagd utbildning

Schemalagda studiedagar i utbildningen kommer att vara onsdagar och torsdagar.

Möjlighet till utlandsstudier

Genom högskolans samarbetsavtal kan specialistsjuksköterskestudenter förlägga en del av sina studier utomlands. Läs mer under utlandsstudier.

Terminsöversikt för VFU

Förutom nedanstående inriktningar finns även inriktningen "Vård av äldre 60 hp" som ges nätbaserat tillsammans med fem andra lärosäten.

VADIA, Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot diabetesvård, 60hp
VAFOL, Specialistsjuksköterska med inriktning mot distriktssköterska – folkhälsa, 75 hp
VAHSB, Specialistsjuksköterska med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar, 60 hp
VAIVA, Specialistsjuksköterska med inriktning mot intensivvård, 60 hp
VAPSV, Specialistsjuksköterska med inriktning mot psykiatrisk vård, 60 hp
VAVIH, Specialistsjuksköterska med inriktning mot distriktssköterska - avancerad vård i hemmet, 75 hp

Översikt av VFU

Kontakt


Senast uppdaterad
Kontakta webbredaktionen om något inte fungerar på webbplatsen