Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

VFU OCH ARBETSINTEGRERAT LÄRANDE (AIL)


VFU ingår som en del av högskolans AIL-strategi som bland annat handlar om att bedriva utbildning och forskning i samverkan med olika aktörer i omgivande samhälle. En grundläggande idé är att kunskapsutveckling sker tillsammans med och mellan olika aktörer. VFU förutsätter ett nära samarbete med yrkesutövare inom socialpedagogiskt och socialt arbete där studenten utvecklar sin förmåga att planera, genomföra, följa upp och värdera effekter av olika handlingar samt integrera olika former av kunskap.

Den samverkan och det kunskapsutbyte som sker inom ramen för VFU är också viktigt för att utveckla den kunskapsbas som verksamheter inom socialpedagogiskt och socialt arbete bygger på.

Kontakta Lars-Erik för VFU i Sverige och Stina för VFU utomlands


Senast uppdaterad
Kontakta webbredaktionen om något inte fungerar på webbplatsen