Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

VFU är en läraktivitet som syftar till att skapa förutsättningar för studenten att tillägna sig kunskaper och färdigheter som är viktiga inför kommande yrkesutövning i det sociala arbetet. Med stöd av handledare engageras studenten under VFU-tiden i konkreta arbetsuppgifter som är vanligt förekommande i verksamheter som riktar sig till människor i social utsatthet. Genom VFU ges studenten, förutom möjlighet att praktiskt pröva på arbetsuppgifter, också tillfälle att problematisera, analysera och kritiskt granska verksamheten och situationer som de erfar under praktiken. Teoretisk och erfarenhetsbaserad kunskap används, utvecklas och integreras därmed i det sociala och socialpedagogiska arbetet.

Mer detaljerad information om vad VFU-kursen omfattar och vad som gäller finns för verksamheten och handledaren i Handledarguiden och för studenten i Kursanvisning för kursen.

Senast uppdaterad