Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Vill ni komma till högskolan och presentera ert företag så kan koordinatorn boka lokal och schemalägga studenter. Under studentens arbetsperioder kommer koordinatorn ut till arbetsplatsen för uppföljning och diskussion med er och studenten.

Co-opkoordinatorn har också till uppgift att kontrollera om de studenter som söker Co-op är behöriga till detta.

Vad krävs av studenten för att få genomföra Co-op samt få det tillgodoräknat i sitt examensbevis?

Högskolan har följande krav på studenten för att arbetsperioden skall bli godkänd och rapporterad i slutbetyget:

  • Inför Co-opperiod I skall studier om minst 15hp vara avklarade.
  • Inför Co-opperiod II skall studier om minst 75hp vara avklarade.
  • Inför Co-opperiod III skall studier om minst 127,5hp vara avklarade.

Efter varje period skall en skriftlig rapport lämnas in samt en muntlig presentation genomföras.

Co-oparbetet är uppdelat på tre perioder insprängt i den teoretiska delen av utbildningen. Perioderna skall leda till att studenten får kännedom om hela företaget och deras produkter och/eller tjänster.

Senast uppdaterad