Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Högskolan har följande krav på studenten för att arbetsperioden skall bli godkänd och rapporterad i slutbetyget:

  • Co-opperiod I: Genomförd arbetsperiod och godkänt resultat på kursen ITD101 Introduktionskurs Co-op 1,5 hp.
  • Co-opperiod II: Genomförd arbetsperiod samt godkänt resultat på kursen IMP100 Ingenjörsmässig professionalism 4,5 hp.
  • Co-opperiod III: Genomförd arbetsperiod samt godkänt resultat på kursen LIP200 Lärande i praktiken 1,5 hp.

Se respektive utbildningsplan för ditt program, för mer information. Efter varje period skall en skriftlig rapport lämnas in samt en muntlig presentation genomföras.

Vad innehåller varje Co-opperiod?

Co-opperiod I

Under den här perioden ska du som student få förståelse för produkterna/tjänsterna som företaget tillhandahåller. Arbetet utförs ofta i produktion, montering eller liknande. Du ska få med dig en övergripande förståelse för företaget och dess organisation, kunder och eventuella konkurrenter.

Co-oppperiod II

Arbetet under Co-opperiod II ska ge dig en inblick i vad du skulle kunna arbeta med på företaget, som färdigutbildad ingenjör. Du ska få en djupare uppfattning om företagets interna språk, organsiationskultur och arbetssätt. Du bör få möjlighet att reflektera och fördjupa dina intryck från Co-opperiod I.

Co-opperiod III

Co-opperiod III innebär att du skall ha eget ansvar för att planera, genomföra och redovisa ett teknikprojekt. Lämpligt projekt identifieras i samarbete med en utsedd handledare i företaget. Projektet genomförs som ditt Examensarbete och omfattar 15hp.

Kontakt Co-opkoordinator


Senast uppdaterad av Kommunikationsavdelningen