Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Co-opplaceringen föregås av en anställningsprocess som styrs av företagen. Vi kan därför aldrig garantera dig en Co-opplats. Utöver det finns det några saker som du måste uppfylla för att kunna göra Co-op.

Högskolan har följande krav på studenten för att arbetsperioden skall bli godkänd och rapporterad i slutbetyget:

  • Inför Co-opperiod I skall studier om minst 15 hp vara avklarade.
  • Inför Co-opperiod II skall studier om minst 75 hp vara avklarade.
  • Inför Co-opperiod III skall studier om minst 127,5 hp vara avklarade

Se respektive utbildningsplan för ditt program, för mer information. Efter varje period skall en skriftlig rapport lämnas in samt en muntlig presentation genomföras.

Vad innehåller varje Co-opperiod?

Co-opperiod I

Under den här perioden ska du som student få förståelse för produkterna/tjänsterna som företaget tillhandahåller. Arbetet utförs ofta i produktion, montering eller liknande. Du ska få med dig en övergripande förståelse för företaget och dess organisation, kunder och eventuella konkurrenter.

Co-oppperiod II

Arbetet under Co-opperiod II ska ge dig en inblick i vad du skulle kunna arbeta med på företaget, som färdigutbildad ingenjör. Du ska få en djupare uppfattning om företagets interna språk, organsiationskultur och arbetssätt. Du bör få möjlighet att reflektera och fördjupa dina intryck från Co-opperiod I.

Co-opperiod III

Co-opperiod III innebär att du skall ha eget ansvar för att planera, genomföra och redovisa ett teknikprojekt. Lämpligt projekt identifieras i samarbete med en utsedd handledare i företaget. Projektet genomförs som ditt Examensarbete och omfattar 15hp.

Varför vill du göra Co-op? Sätt upp mål! 

Innan du börjar söka Co-opplats måste du fundera över några saker, till exempel:

  • Vad vill du få ut av din Co-op?
  • Vilket sorts jobb vill du ha när du är klar med din utbildning?
  • Hur lång pendlingstid kan du tänka dig?
  • Skulle du vara intresserad av att göra en Co-opperiod utomlands?
  • Vilka ambitioner har du? Är hög lön eller arbetsuppgifterna viktigast?
  • Kan du tänka dig att bo och arbeta på annan ort?

Ta reda på så mycket fakta som möjligt om företagen du är intresserad av. Varför är du intresserad av just de företagen? Är du intresserad av branschen, produkten, kulturen, eller är det möjligheten till framtida karriär och bra arbetsvillkor det som lockar dig?

Prata gärna med tidigare Co-opstudenter som varit ute på Co-op på det företag du är intresserad av. Läs Co-oprapporter och diskutera med din Co-opkoordinator.

 

Senast uppdaterad av Kommunikationsavdelningen