Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Lärarutbildningen

En av våra större utbildningar i antal studenter sett är Lärarutbildningen och i den ingår ett antal praktikperioder, eller verksamhetsförlagd utbildning som det benämns hos oss. Ett viktigt inslag för att koppla teori till praktiska färdigheter. För att kunna erbjuda alla våra studenter platser samarbetar vi med en mängd kommuner runt omkring oss.

Praktik under Lärarutbildningen, Verksamhetsförlagd utbildning, VFU

Inom flera av våra professionsutbildningar ingår återkommande perioder av verksamhetsförlagd utbildning, VFU. Det innebär att studenten tillbringar utbildningsperioder på arbetsplatser inom sitt kommande yrkesområde. De får fördjupad förståelse för det kommande yrkets olika sidor, en bra möjlighet att komma in i en arbetsgemenskap och ovärderliga erfarenheter.
Läs mer om VFU.

Fortbildning för lärare

Forum för skolutveckling är Högskolan Västs regionala utvecklingscentrum i skolutvecklingsfrågor vilket fungerar som en länk mellan Högskolan Väst och omvärlden. Forumet genomför både korta och långa utbildningsinsatser för skolor, kommuner, och organisationer. Ett ytterligare uppdrag är att initiera en forskningsmiljö där skolutvecklingsfrågor står i förgrunden.
Läs mer om lärarfortbildning.

Processen med att införa ny teknik i undervisning innebär samtidigt så mycket mer än en teknisk förändring och väcker frågor kring teknologins plats i undervisning och klassrumspraktik, elevernas kunskapsinhämtning, bedömning, etc. Nätverket vill stärka och vidareutveckla pågående implementering, skolpraktiker och utvecklingsbehoven inom Lärande och IKT i skolan. Vår förhoppning är att nätverket fungerar som en utbytesarena mellan skolor, högskolans forskare och studenter och leder till aktiviteter som säkrar kvalitén och utvecklingen av de båda.

Besök och aktiviteter

Det förekommer en hel del besöksverksamhet hos oss - att skolklasser kommer hit för att möta våra lärare eller studievägledare eller att vi besöker skolor för att berätta om vilka vi är och vilka utbildningar vi har.

Det finns även några årligt återkommande aktiviteter som riktar sig till elever på olika stadier som vi gärna ser att fler skolor deltar i.

Besök

Är din skola och klass intresserad av att komma till oss för att prova på en laboration, vara med om en föreläsning eller prata med en studievägledare så är du välkommen att kontakta oss. Detsamma gäller om du hellre tycker att vi skall komma ut till er.

Aktiviteter

Vår egen utbildningsmässa - Utbildning Väst
Utbildning Väst är utbildningsmässa för dig som funderar på att studera på högskola och vill veta mer om olika studievägar. Mässan passar alltså mycket bra att besöka med gymnasieklasser. Här finns, förutom Högskolan Väst, även representanter från många av högskolorna och universiteten runt om i Sverige. Utbildning Väst infaller i början av februari varje år. Läs mer om Utbildning Väst.

Teknikåttan

Teknikåttan är en frågetävling i naturvetenskap och teknik för elever i årskurs åtta som hålls varje vår, i gemensam regi av 12 högskolor och universitet. Syftet med tävlingen är att stärka elevernas tilltro till sitt eget sunda förnuft. Ett annat syfte är att inspirera lärare till nya metoder att lära ut teknik. Ett deltagande i Teknikåttans uttagningstävling kan leda vidare till region- och riksfinal som kan bli ett lyft för din klass och för dig som lärare.
Läs mer om Teknikåttan.

Kontakt skolor och lärare


Kontakt besök och aktiviteter


Senast uppdaterad av Kommunikationsavdelningen