Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

ville_björck 988x550

Vad forskar du om?

Jag studerar den form av högre utbildning som idag går under namnet Arbetsintegrerat Lärande och som är designad för att hantera relationen mellan vad vi brukar kalla för teori och praktik. Själva syftet med avhandlingen är att problematisera och ge olika perspektiv på AiL. Detta görs genom att studera ett antal idéer som är en del av nutida och dåtida sätt att tala om och förstå denna form av högre utbildning. Ett typexempel är idén om akademin och den verkliga världen.

Varför är du intresserad av att forska inom inriktningen arbetsintegrerat lärande?

Jag är intresserad av forska om arbetsintegrerat lärande för att denna inriktning just berör lärande i och inför arbetslivet. Det är nämligen dessa nära relaterade problemområden som jag tycker är mest intressant att studera inom pedagogiken.

Hur är det att vara doktorand?

Att vara doktorand är ett roligt, givande och utmanande arbete samtidigt som man också måste vara beredd på att ta en hel del kritik. Det roligaste med att vara doktorand är att arbetet i mångt och mycket handlar om att lära sig nya saker vare sig det gäller ens egna avhandlingsprojekt eller de kurser man går under doktorandtiden.

Hur ser en typisk dag ut?

En vanlig arbetsdag består till stor del av att man arbetar med sitt avhandlingsarbete eller en kursuppgift som man fått i en doktorandkurs. Det handlar mycket om självständigt arbete och att kunna planera sin arbetsdag själv även om man också diskuterar en hel del med sina handledare och doktorandkollegor.

Undervisar du? Hur är det att undervisa?

Ja, jag undervisar. Det är roligt och givande eftersom man lär sig mer om det ämne man skall undervisa om. Det roligaste med att undervisa är att diskutera och debattera olika frågor med studenter.

Vilka tips ger du till någon som funderar på att doktorera?

Att vara beredd på att doktorandtiden handlar om att lära sig att bli forskare och att det därmed kommer finnas en hel del tillfällen då man är lite förvirrad över hur man skall gå tillväga i sitt arbete. Då är det viktigt att tro på sig och tänka på att detta är en naturlig del av att vara doktorand. 

Senast uppdaterad