Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

En lärare undervisar studenter i klassrum

AIL-certifieringen är en kvalitetsindikator. Den visar att högskolan jobbar systematiskt och på djupet med det arbetsintegrerade lärandet och att AIL är förankrat i högskolans utbildningar på ett systematiskt sätt. 

Vi vill att AIL ska kännas ”nära” för alla våra studenter och medarbetare, och genom certifieringen ska det bli ännu tydligare hur AIL gör nytta för studenten, akademin och omvärlden. Studenter och undervisande personal ska förstå och kunna reflektera kring hur och varför AIL integreras i utbildningen.

När ett program är certifierat innebär det att det når ett antal kvalitetskriterier och att AIL går som en röd tråd genom hela utbildningen. Men certifieringen ser inte exakt likadan ut för alla våra program. Detta beroende på de olika utbildningsprogrammens innehåll och karaktär samt att certifieringen behöver vägas mot programmets mål. 

Effekter av certifieringen

Våra studenter kommer att märka av certifieringen genom att deras lärare i en större utsträckning kan uttrycka AIL-profilen genom de läraktiviteter som genomförs. Målet är att studenterna genom det bättre förstår den integrering mellan teori och praktik som sker i utbildningsprogrammen. 

Förhoppningen är att studenter och lärare talar om utbildningens relation till det omgivande samhället som en tydlig samverkan som pågår hela livet, även efter avslutad utbildning.

AIL-certifieringen är också framåtsyftande, vilket gör att studenterna kan få se och prova ny AIL-inslag framöver.

Högskolans styrelse har beslutat att samtliga program ska vara certifierade till 2023. 

Senast uppdaterad