Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

student som skriver i ett häfte

Fördelen med AIL är att samtidigt som du skaffar dig en akademisk examen, får du även arbetslivserfarenhet, kontakter och praktisk kompetens. AIL ingår i våra utbildningsprogram och finns i flera olika former och vi utvecklar vi hela tiden våra metoder för att integrera teoretisk och praktisk kunskap i våra utbildningar.

Här är några exempel: 

Co-op, Cooperative Education

Cooperative Education (Co-op) innebär att du förlänger din utbildning och varvar dina studier med avlönade arbetsperioder på ett företag eller i en organisation. Läs mer om Co-op.

Verksamhetsförlagd utbildning, VFU

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU ) innebär att du som student genomför delar av utbildningen i arbetslivet, genom återkommande praktikperioder på arbetsplatser. Läs mer om VFU.

AIL i våra lärarutbildningar

Högskolan Väst erbjuder ett flertal lärarutbildningar som är AIL-organiserade och möjliggör för studenten att arbeta och studera samtidigt. Följande lärarutbildningar är AIL-organiserade: 

  • Grundlärarprogrammet med inriktning mot fritidshem: idrott och hälsa
  • Grundlärarprogrammet med inriktning årskurs 4-6
  • Yrkeslärarprogrammet
  • Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU)

Sök fram och läs mer om programmen på Hitta utbildning.

Ett annat sätt AIL implementeras i lärarutbildningen är genom övningsskolor och övningsförskolor. I en övningsskola/övningsförskola får du som student möjlighet att delta i och bidra till det systematiska kvalitetsarbetet och att utveckla en beredskap inför din kommande yrkesroll som lärare.  

Studentmedarbetare

Studentmedarbetare handlar om att högskolan tillsammans med olika arbetsgivare utlyser avancerade, avlönade deltidsarbeten som du som student utför parallellt med studierna. Läs mer om studentmedarbetare.

Projektarbeten och examensarbete

Projekt- och examensarbeten görs ofta i nära samarbete med arbetslivet. Det ger verklighetsförankring för dig som student och nytta för det omgivande samhället.

Fältstudier

Fältstudier innebär att du studerar ett ämne eller en händelse genom studiebesök i arbetslivet, kortare praktik inom yrkesområdet eller att du studerar en företeelse i sin naturliga miljö.

Mentorskap

Mentorskap innebär att du tilldelas mentorer, i ett delmoment eller genom hela utbildningen. Mentorerna ger en fördjupad bild av det framtida yrkesområdet. Läs om ett exempel kring hur mentorskap kan fungera.

Referensorganisation

Magisterprogrammet Arbetsintegrerat lärande för verksamhetsutveckling bygger på en utbildningsfilosofi som grundas på erfarenhetsbaserat lärande. Vi arbetar aktivt med ett kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan studenter och lärare, samt mellan akademi och arbetsliv.

En väsentlig del av utbytet består i att alla studerande ska ha en referensorganisation som de bl.a. kan hämta material och egna arbetslivsnära erfarenheter ifrån.

Magisterprogrammet Verksamhetsutveckling med inriktning mot Arbetsintegrerat lärande kan läsas inom fem områden. Sök utbildningarna här.

För frågor kring FoU-projekt samt referensorganisationer, kontakta Kristina Johansson.

Forskarutbildning inom AIL

Utbildning på forskarnivå motsvarar fyra års heltidsstudier och avslutas med en doktorsexamen. Efter två år kan du även avlägga en licentiatexamen.

På Högskolan Väst erbjuds utbildning på forskarnivå inom bland annat:

  • Arbetsintegrerat lärande (AIL) -  sedan 1 jan 2020 ett nytt helt unikt tvärvetenskapligt forskarutbildningsämne med anknytning till i första hand samhällsvetenskaperna och humaniora.
Senast uppdaterad