Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

AIL som filosofi 

På Högskolan Väst ser vi både teoretisk och praktisk kunskap som lika betydelsefulla och ömsesidigt beroende av varandra. Vi menar att avancerad kunskap skapas på många håll i samhället, inte minst när människor varje dag utövar sina yrken. 

När den praktiska kunskapen integreras med den teoretiska skapas ny kunskap och nytt lärande. Vi letar därför ständigt efter nya sätt att integrera dessa två kunskapsformer.  

AIL är också högskolans portal till gränsöverskridande samverkan och ömsesidigt kunskapsutbyte med omvärlden, både i vår forskning och i vår utbildning. Vår samverkan använder AIL som en lärandeprocess där praktisk och akademisk kunskap integreras och fördjupas genom samskapande.

AIL som pedagogisk metod 

För att kunna integrera praktisk och teoretisk kunskap i våra utbildningar är arbetslivet en naturlig del av våra kurser och program. Syftet är att studenten ska få en djupare förståelse för ämnet, skapa egna insikter och praktisk erfarenhet. 

Men hos oss får studenterna något mer än en utbildning. Genom AIL lär sig studenterna att skatta och reflektera kring sitt eget lärande. När studenterna lämnar oss är de därför väl förberedda för ett livslångt lärande och en livslång utveckling. Detta är viktiga färdigheter att ha med sig till ett arbetsliv och en värld i konstant förändring. 

AIL som forskningsämne 

Sedan 2020 finns AIL som ett tvärvetenskapligt forskarutbildningsämne. Ämnet innebär studier av lärande som sker genom integrering av teoretiska och praktiska kunskaper och erfarenheter. Dessa är hämtade från lärsituationer inom såväl högskola/universitet som arbetsliv och civilsamhälle.

Senast uppdaterad