Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Genom AIL åstadkoms lärande genom aktivt kunskapsutbyte, reflekterad handling och engagerat deltagande.

Högskolan Väst bidrar med pedagogik och lärandesituationer; utbildning och forskning för individens och samhällets ändamålsenliga utveckling.

Värdegrund

Arbetsintegrerat lärande, AIL, är Högskolan Västs övergripande profil och värdegrund för lärande, kunskapsutbyte och kunskapsutveckling. AIL genomsyrar verksamheten vid Högskolan Väst, och högskolan har sedan 2002 regeringens särskilda uppdrag att utveckla AIL.

En grundsten är begreppet avancerad kunskap – kunskap som kännetecknas av komplexa frågor och lösningar – och det ömsesidiga erkännandet av dess existens inom högskolan och hos dess samarbetspartners. AIL är Högskolan Västs instrument för att hantera och utveckla arbetet i den avancerade kunskapens gränsområden. AIL ger mervärde till hela verksamheten inom högskolan och nytta till samhället.

AIL och akademisk kvalitet i utbildningen

Som student på Högskolan Väst ska man ges bästa tänkbara förutsättningar att uppnå examensmålen. AIL stärker dessa förutsättningar genom att kontinuerligt förbättra och utveckla den akademiska kvaliteten i utbildning och forskning.
Läs mer om AIL och utbildning.

AIL i forskning och utbildning på forskarnivå

Forskningen vid Högskolan Väst har stor bredd men har arbetsintegrerat lärande, AIL, som gemensam nämnare. Forskningen genomförs i samverkan med de verksamheter man forskar om/för/i. AIL-forskningen vid Högskolan Väst bedrivs utifrån två olika synvinklar/dimensioner. Läs mer om AIL och forskning

AIL och samverkan

Vad innebär detta för högskolans sätt att samverka med aktörer i omgivande samhälle? Samverkan är en integrerad dimension i Högskolan Västs utbildning och forskning. Läs mer om AIL och samverkan.

Ett internationellt nätverk kring AIL

På Högskolan Väst finns ett internationellt satellitkontor, kallat "WACE European ISO". Ett mål med verksamheten är att driva utvecklingsarbete för medarbetare, forskare och lärare som arbetar med arbetsintegrerat lärande.

Detta gör man genom att anordna seminarier, konferenser mm. tillsammans med andra lärosäten runt om i världen. Läs mer om WACE European ISO (engelsk webb).

Mer information


Senast uppdaterad av Kommunikationsavdelningen