Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Information angående VFU med anledning av Coronaviruset

Alla studenter vid Högskolan Väst rekommenderas att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Då rekommendationerna ständigt uppdateras kommer även våra riktlinjer för VFU att uppdateras fortlöpande utifrån de eventuella förändringar som sker inom skolverksamhet och förskoleverksamhet.

VFU-kurserna fortgår enligt ursprunglig plan men utifrån respektive verksamhets bestämmelser och upplägg. Om du är frisk och inte har sjukdomssymtom, karantänsbehov eller nedsatt immunförsvar ska studenten alltså gå till sin ordinarie VFU-plats. Om skolan övergår till distansundervisning följer studenten denna och deltar i den verksamhet som sker på respektive enhet. Rektor och handledare avgör dock i vilken mån studenten kan delta och på vilket sätt detta kan ske.

Om anpassningar krävs för att studenten ska kunna genomföra sin VFU kommer Högskolan Väst så långt det är möjligt möta dessa behov. Om verksamheten vid skolan eller förskolan stängs kommer vidare information.

Om studenten är sjuk/frånvarande


Om du som student insjuknar, har lindriga sjukdomssymtom eller har varit i ett riskområde, har nedsatt immunförsvar eller bor tillsammans med någon som är sjuk ska du inte vara på din VFU-plats. Om du behöver vara frånvarade ska du meddela din frånvaro i ett mejl till kursansvarig med kopia till din VFU-handledare.

Om handledaren är frånvarande

 

Om handledaren blir sjuk behöver studenten ta kontakt med rektor på respektive skola för att se över möjligheterna till annan lösning på samma skola. Omplacering till annan skola är i dagsläget inte aktuellt. Om ingen annan lösning kan erbjudas på aktuell skola eller förskola behöver studenten kontakta samordnare samt kursansvarig.

 

Har du frågor kontakta programansvariga:


Förskollärarprogrammet: Eva Johannson eva.m.johansson@hv.se

Grundlärarprogrammet F-3, 4-6 samt fritids: Christina Halvarsson christina.halvarsson@hv.se

Ämneslärarprogrammet: Håkan Jansson hakan.jansson@hv.se

Yrkeslärarprogrammet: Marie Påsse marie.passe@hv.se

 

Viktiga datum:

Vårens samordnarträff blir den 4 maj kl. 9.00-15.00. Mer information samt länk till anmälan kommer inom kort.

just nu:

.. är vi i behov av VFU-handledare! Är du intresserad av spännande samtal om lärarprofessionen och vill vara med och utbilda morgondagens lärare - bli en av Högskolan Västs VFU-handledare! Är du förskolechef/ rektor/ förskol-/lärare - kontakta din VFU-samordnare och berätta att du är intresserad av att ta emot lärarstudenter. Vi söker handledare till alla våra lärarprogram, men är i särskilt stort behov av handledare för våra ämneslärarstudenter som läser mot gymnasiet, samt 7-9 (svenska/engelska/samhällskunskap och SVA).  

...arbetar VFU-handläggare och VFU-samordnare i/med vår nya VFU-databas

Pågående kring VFU:

På ämneslärarprogrammen har vi återupplivat fältstudier! I samtal med VFU-handledare och studenter har det funnits ett önskemål att utbildningen ska erbjuda lärarstudenten en bättre förberedelse och insyn i lärarroll och klassrumskontext. Därför har ämneslärarporgammets studenter nu anammat det som övriga lärarprogram redan arbetar med, nämligen fältstudier i sina campuskurser. Hur dessa fältstudier organiseras ser olika ut mellan de olika ämnena. Studenten kontaktar sin VFU-handledare och för en dialog med handledaren om lämpligt upplägg. Förhoppningen med fältstudier är således att lärarstudenter ska kunna stärka sin erfarenheter och sin förståelse  kring läraruppdraget - bl.a. genom att auskultera och göra observationer i erfarna lärares ämnesklassrum. VFU-handledare och andra intresserade av fältstudier, är välkomna att kontakta VFU-ledare, Lena Almqvist Nielsen, för ytterligare detaljer kring fältstudier som pedagogisk idé.   

Hur arbetar er kommun/verksamhet med att få fler VFU-studenter? Kan studenten lätt hitta information om er kommun/verksamhet? Finns det lättilgängliga länkar till viktig information, såsom länkar till kommunala transportmedel, kontaktpersoner för VFU-samordning, era olika verksamheter etc. För mer inspiration och tips på hur er kommun/verksamhet kan bli mer synlig och attraktiv för lärarstudenter, läs hur Västervik arbetar för att bli en attraktiv VFU-ort! Till Västerviks VFU-sidor. 

Program


Senast uppdaterad av Lena Almqvist Nielsen