Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Viktiga datum:

 3 oktober - Lärarprogrammens professionsdag 2018  (f.d. Arbetsmarknadsdagen)

Den 3 oktober anordnar Högskolan Västs lärarprogram för tredje året i rad Lärarprogrammens professionsdag för alla lärarstudenter - en dag som är till för att skapa kontaktytor mellan våra VFU-områden och studenter. Vi har återigen glädjen att välkomna många representanter från förskolor och skolor i våra VFU-områden, vid såväl mässa, som seminarier.Tillsammans för vi samman teori och praktik, beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund!

Här finner du schema för dagen, information om mässhållare och seminarieprogram.

Välkomna!   

 

31 oktober - lärarprogrammens VFU-dag - samverkan kring student i VFU.

Onsdag den 31 oktober anordnar Högskolan Västs lärarprogram en gemensam dag för alla VFU-handledare, VFU-samordnare och skolledare. Fokus ligger på handledning och samverkan kring studenter i VFU. Förmiddagen är gemensam och eftermiddagen ägnas åt gruppvisa diskussioner. Se schema nedan.

Schema för dagen

09.00-09.15 - Välkommen! 

09.15 - 10.10 - F.d studenter, VFU-handledare, lärare Högskolan Västs VFU-handledarutbildning ger olika perspektiv på VFU och handledning.  

10.10 - 10.30 Fika

10.30 - 12.00 Johan Näslund, lektor och forskare vid Linköpings Universitet och lärandekonsult inom handledningsområdet, föreläser om möjligheter och utmaningar för VFU-handledning inom skolväsendet. 

12.00-13.00 Högskolan Väst bjuder på lunch 

13.00 - 15.00 Samtal i mindre grupper, utifrån våra olika roller. 

Anmäl dig här, senast onsdag den 24 oktober.

Välkommen!   

 

Förslag på Praktiknära forskning inför studentens examensarbete:

Har du och dina kollegor frågor eller iakttagelser som ni vill ha hjälp av en student att beforska? Lämna då era förslag på verksamhetsnära forskning här så kanske ni kan få hjälp av högskolans studenter med just era frågor som del av studentens examensarbete. Lämna dina förslag i den här anmälan. 

just nu:

... är arbetet intensivt inför höstens VFU-placeringar! Är du intresserad av spännande samtal om lärarprofessionen och vill vara med och utbilda morgondagens lärare - bli en av Högskolan Västs VFU-handledare! Är du förskolechef/ rektor/ förskol-/lärare - kontakta din VFU-samordnare och berätta att du är intresserad av att ta emot lärarstudenter. Vi söker handledare till alla våra lärarprogram, men är i särskilt stort behov av handledare för våra ämneslärarstudenter som läser mot gymnasiet, samt 7-9 (svenska/engelska/samhällskunskap och SVA).  

...arbetar VFU-handläggare och VFU-samordnare i/med vår nya VFU-databas

Pågående kring VFU:

På ämneslärarprogrammen har vi återupplivat fältstudier! I samtal med VFU-handledare och studenter har det funnits ett önskemål att utbildningen ska erbjuda lärarstudenten en bättre förberedelse och insyn i lärarroll och klassrumskontext. Därför har ämneslärarporgammets studenter nu anammat det som övriga lärarprogram redan arbetar med, nämligen fältstudier i sina campuskurser. Hur dessa fältstudier organiseras ser olika ut mellan de olika ämnena. Studenten kontaktar sin VFU-handledare och för en dialog med handledaren om lämpligt upplägg. Förhoppningen med fältstudier är således att lärarstudenter ska kunna stärka sin erfarenheter och sin förståelse  kring läraruppdraget - bl.a. genom att auskultera och göra observationer i erfarna lärares ämnesklassrum. VFU-handledare och andra intresserade av fältstudier, är välkomna att kontakta VFU-utvecklingsledare, Mona Tynkkinen, för ytterligare detaljer kring fältstudier som pedagogisk idé.   

Hur arbetar er kommun/verksamhet med att få fler VFU-studenter? Kan studenten lätt hitta information om er kommun/verksamhet? Finns det lättilgängliga länkar till viktig information, såsom länkar till kommunala transportmedel, kontaktpersoner för VFU-samordning, era olika verksamheter etc. För mer inspiration och tips på hur er kommun/verksamhet kan bli mer synlig och attraktiv för lärarstudenter, läs hur Västervik arbetar för att bli en attraktiv VFU-ort! Till Västerviks VFU-sidor. 

 

Program


Senast uppdaterad av Jenny Edlund