Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Viktiga datum:

 

15 maj - inlämning av reviderade Överenskommelser kring lärarstudent i VFU

4 okt - Anmälan till lärarutbildningens Arbetsmarknadsdag: Lärarprofessionen i dag och i morgon. Här läser du senaste nytt om upplägget för Arbetsmarknadsdagen 2017!

1 nov - VFU-dag: Samverkan kring student i VFU 

En gemensam dag för alla VFU-handledare och VFU-samordnare där fokus ligger på arbetet kring studentens VFU. Dagen utgörs av förläsningar kring handledaruppdraget och genomförande av VFU samt diskussioner i mindre grupper där lärosätets personal och VFU-handledarna respektive VFU-samordnarna sammanstrålar. 

15 nov - Undervisningsfri dag
Datum då VFU-områden kan bjuda in studenter till VFU-träff i sina respektive områden.

just nu:

Många av våra lärarstudenter har precis varit ute på sin sista VFU! Efter flera års studier är det snart dags att ta klivet från student till lärare - vi önskar alla våra studenter och VFU-handledare en givande VFU och ett stort lycka till med det kommande läraryrket!

...är reviderade Överenskommelser kring lärarstudent i VFU utskickad till våra VFU-områden.

Går fortfarande att göra en sen anmälan:
 Anmälan till höstens kurs Handledning av lärarstudenter 7,5 hp 

AKtuellt kring VFU:

10 veckors VFU på ämneslärarprogrammet (Gy) har efter återkoppling från VFU-handledare och tidigare studenter ändrats till 2 x 5 veckors VFU fr.o.m. hösten 2017. Ny period, som aviserats under bl.a. VFU-dagar och i våra terminsöversikter, är därmed v. 35-39 (gäller bara Gy). 

Den 27-28 april var Högskolan Väst medarrangör till årets upplaga av Nationell VFU-konferens som riktar sig till lärosätesrepresentanter och som i år äger rum i Borås. Konferensen syftar till att utbyta erfarenheter och kunskap kring lärarutbildningarnas arbete med studenternas verksamhetsförlagda utbildning - här knyts aktuell forskning på området ihop med praktiska erfarenheter kring genomförandet av lärarutbildning. 

 

 

 

 

 

 

Senast uppdaterad av Mona Tynkkinen