Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Aktuellt:

1 nov - VFU-dag: Samverkan kring student i VFU: Lärarblivande under verksamhetsförlagd utbildning. Till Anmälan! Sista anmälningsdag: 25 okt.

Tid: 09.00-14.30
Var: Högskolan Väst, Albertsalen 
Vad: En gemensam dag för alla VFU-handledare och VFU-samordnare där fokus ligger på handledning och arbetet kring studentens VFU. Dagen utgörs av förläsningar kring handledaruppdraget och genomförande av VFU samt diskussioner i mindre grupper där lärosätets personal och VFU-handledarna respektive VFU-samordnarna sammanstrålar.

Vi får ta del av goda exempel och erfarenheter från verkligheten:

  • Student berättar hur det är att vara student i VFU
  • Rektor berättar hur de arbetar för att optimera mottagande av student i VFU 

Efter lunch återsamlas vi i programspecifika grupperingar. VFU-samordnare diskuterar nya VFU-databasen samt hur man inom den egna verksamheten arbetar med placering av student.

Detaljerat program i utskriftsformat finner du längre ner på sidan.

VIKTIGA DATUM:

15 nov - Undervisningsfri dag
Datum då VFU-områden kan bjuda in studenter till VFU-träff i sina respektive områden.

just nu:

...är bland andra ämneslärarstudenter ute och gör fältstudier i våra VFU-områden! 

...stort tack till alla som medverkade på lärarprogrammens Arbetsmarknadsdag: Lärarprofessionen i dag och i morgon! Se bilder från den aktuella dagen på Twitter och Facebook #arbetsmarknadsdag4okt #hvvfu #hvvfuområde #hvstudent

Äntligen är det dags för en ny termin på lärarutbildningen! v. 35-39 går ämneslärarstudenterna ut på sin näst sista VFU-period - vi önskar studenter och handledare lycka till!

Anmälan till höstens Handledarutbildning är stängd, välkommen våren 2018!
 

Pågående kring VFU:

På ämneslärarprogrammen har vi den här terminen återupplivat fältstudier! I samtal med VFU-handledare och studenter har det funnits ett önskemål att utbildningen ska erbjuda lärarstudenten en bättre förberedelse och insyn i lärarroll och klassrumskontext. Därför har ämneslärarporgammets studenter nu anammat det som övriga lärarprogram redan arbetar med, nämligen fältstudier i sina campuskurser. Hur dessa fältstudier organiseras ser olika ut mellan de olika ämnena. Studenten kontaktar sin VFU-handledare och för en dialog med handledaren om lämpligt upplägg. Förhoppningen med fältstudier är således att lärarstudenter ska kunna stärka sin erfarenheter och sin förståelse  kring läraruppdraget - bl.a. genom att auskultera och göra observationer i erfarna lärares ämnesklassrum. VFU-handledare och andra intresserade av fältstudier, är välkomna att kontakta VFU-utvecklingsledare, Mona Tynkkinen, för ytterligare detaljer kring fältstudier som pedagogisk idé.   

Vi behöver fler handledare! Vi har nya lärarstudenter i samtliga stadier på ingång och behöver handledare. Är du förskolechef/rektor/förskol-/lärare - kontakta din VFU-samordnare och berätta att du är intresserad av att ta emot lärarstudenter. Vi är i särskilt stort behov av handledare för våra ämneslärarstudenter som läser mot Gymnasium samt 7-9 (svenska/engelska/samhällskunskap och SVA)! Om du är intresserad av spännande samtal om lärarprofessionen och vill vara med och utbilda morgondagens lärare - bli en av Högskolan Västs VFU-handledare!

Hur arbetar er kommun/verksamhet med att få fler VFU-studenter? Kan studenten lätt hitta information om er kommun/verksamhet? Finns det lättilgängliga länkar till viktig information, såsom länkar till kommunala transportmedel, kontaktpersoner för VFU-samordning, era olika verksamheter etc. För mer inspiration och tips på hur er kommun/verksamhet kan bli mer synlig och attraktiv för lärarstudenter, läs hur Västervik arbetar för att bli en attraktiv VFU-ort! Till Västerviks VFU-sidor. 

10 veckors VFU på ämneslärarprogrammet (Gy) har efter återkoppling från VFU-handledare och tidigare studenter ändrats till 2 x 5 veckors VFU fr.o.m. hösten 2017. Ny period, som aviserats under bl.a. VFU-dagar och i våra terminsöversikter, är därmed v. 35-39 (gäller bara Gy). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program


Senast uppdaterad av Mona Tynkkinen