Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Viktiga datum:

4 sep - Sista anmälningsdag för årets Arbetsmarknadsdag: Lärarprofessionen i dag och i morgon.

4 okt - Anmälan till lärarutbildningens Arbetsmarknadsdag: Lärarprofessionen i dag och i morgon. Här läser du senaste nytt om upplägget för Arbetsmarknadsdagen 2017!

1 nov - VFU-dag: Samverkan kring student i VFU 

En gemensam dag för alla VFU-handledare och VFU-samordnare där fokus ligger på arbetet kring studentens VFU. Dagen utgörs av förläsningar kring handledaruppdraget och genomförande av VFU samt diskussioner i mindre grupper där lärosätets personal och VFU-handledarna respektive VFU-samordnarna sammanstrålar. 

15 nov - Undervisningsfri dag
Datum då VFU-områden kan bjuda in studenter till VFU-träff i sina respektive områden.

just nu:

Äntligen är det dags för en ny termin på lärarutbildningen! v. 35-39 går ämneslärarstudenterna ut på sin näst sista VFU-period - vi önskar studenter och handledare lycka till!

...du har väl inte glömt att skicka tillbaka våra reviderade Överenskommelser kring lärarstudent i VFU?

Går fortfarande att göra en sen anmälan:
 Anmälan till höstens kurs Handledning av lärarstudenter 7,5 hp 

AKtuellt kring VFU:

Vi behöver fler handledare! Vi har nya lärarstudenter i samtliga stadier på ingång och behöver handledare. Är du förskolechef/rektor/förskol-/lärare - kontakta din VFU-samordnare och berätta att du är intresserad av att ta emot lärarstudenter. Vi är i särskilt stort behov av handledare för våra ämneslärarstudenter som läser mot Gymnasium samt 7-9 (svenska/engelska/samhällskunskap och SVA)! Om du är intresserad av spännande samtal om lärarprofessionen och vill vara med och utbilda morgondagens lärare - bli en av Högskolan Västs VFU-handledare!

10 veckors VFU på ämneslärarprogrammet (Gy) har efter återkoppling från VFU-handledare och tidigare studenter ändrats till 2 x 5 veckors VFU fr.o.m. hösten 2017. Ny period, som aviserats under bl.a. VFU-dagar och i våra terminsöversikter, är därmed v. 35-39 (gäller bara Gy). 

Den 27-28 april var Högskolan Väst medarrangör till 2017 års upplaga av Nationell VFU-konferens som riktar sig till lärosätesrepresentanter och som i år ägde rum i Borås. Konferensen syftar till att utbyta erfarenheter och kunskap kring lärarutbildningarnas arbete med studenternas verksamhetsförlagda utbildning - här knyts aktuell forskning på området ihop med praktiska erfarenheter kring genomförandet av lärarutbildning. 

 

 

 

 

 

 

 

Senast uppdaterad av Mona Tynkkinen