Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Viktiga datum:

 3 oktober - Lärarprogrammens professionsdag  (f.d. Arbetsmarknadsdagen)

Onsdag den 3 oktober anordnar Högskolan Väst för tredje året i rad Lärarprogrammens professionsdag - för lärare i dag och i morgon. Dagen är till för att skapa nya kontaktytor mellan våra lärarstudenter och representanter från våra VFU-områden. Det är ni, alla våra verksamhetsrepresentanter, som genom ert deltagande står för innehållet!

Precis som tidigare år kan ni kostnadsfritt medverka i mässmontrar och/ eller genom att hålla i seminarier. I anmälan anger ni vilket lärarprogram som är målgrupp för seminarierna, då de i år kommer att vända sig till respektive inriktning. Exempel på teman som är aktuella i studenternas utbildningar är:

  • Ledarskap i klassrummet
  • Bedömning för lärande
  • Digitalisering
  • Vetenskapligt tänkade och metod - så gör vi 
  • SVA och nyanländas lärande 
  • Normmedvetet förhållningssätt
  • Mobbning och konflikthantering
  • Anpassningar och särskilt stöd
  • Estetik 

Tillsammans för vi samman teori och praktik, beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund - välkommen med er anmälan! Sista anmälningsdag 7 september.

/Lärarprogrammen på Högskolan Väst

 

31 oktober - VFU dag - samverkan kring student i VFU.

Onsdag den 31 oktober anordnar Högskolan Västs lärarprogram en gemensam VFU-dag för alla VFU-handledare och VFU-samordnare där fokus ligger på handledning och arbetet kring student i VFU. Boka också in detta datum och håll utkik efter kommande information.    

 

Förslag på Praktiknära forskning inför studentens examensarbete:

Har du och dina kollegor frågor eller iakttagelser som ni vill ha hjälp av en student att beforska? Lämna då era förslag på verksamhetsnära forskning här så kanske ni kan få hjälp av högskolans studenter med just era frågor som del av studentens examensarbete. Lämna dina förslag i den här anmälan. 

just nu:

... är det dags att börja planeringen för höstens VFU-placeringar! Är du intresserad av spännande samtal om lärarprofessionen och vill vara med och utbilda morgondagens lärare - bli en av Högskolan Västs VFU-handledare! Är du förskolechef/ rektor/ förskol-/lärare - kontakta din VFU-samordnare och berätta att du är intresserad av att ta emot lärarstudenter. Vi söker handledare till alla våra lärarprogram, men är i särskilt stort behov av handledare för våra ämneslärarstudenter som läser mot gymnasiet, samt 7-9 (svenska/engelska/samhällskunskap och SVA).  

...arbetar VFU-handläggare och VFU-samordnare i/med vår nya VFU-databas

 

Pågående kring VFU:

På ämneslärarprogrammen har vi återupplivat fältstudier! I samtal med VFU-handledare och studenter har det funnits ett önskemål att utbildningen ska erbjuda lärarstudenten en bättre förberedelse och insyn i lärarroll och klassrumskontext. Därför har ämneslärarporgammets studenter nu anammat det som övriga lärarprogram redan arbetar med, nämligen fältstudier i sina campuskurser. Hur dessa fältstudier organiseras ser olika ut mellan de olika ämnena. Studenten kontaktar sin VFU-handledare och för en dialog med handledaren om lämpligt upplägg. Förhoppningen med fältstudier är således att lärarstudenter ska kunna stärka sin erfarenheter och sin förståelse  kring läraruppdraget - bl.a. genom att auskultera och göra observationer i erfarna lärares ämnesklassrum. VFU-handledare och andra intresserade av fältstudier, är välkomna att kontakta VFU-utvecklingsledare, Mona Tynkkinen, för ytterligare detaljer kring fältstudier som pedagogisk idé.   

Hur arbetar er kommun/verksamhet med att få fler VFU-studenter? Kan studenten lätt hitta information om er kommun/verksamhet? Finns det lättilgängliga länkar till viktig information, såsom länkar till kommunala transportmedel, kontaktpersoner för VFU-samordning, era olika verksamheter etc. För mer inspiration och tips på hur er kommun/verksamhet kan bli mer synlig och attraktiv för lärarstudenter, läs hur Västervik arbetar för att bli en attraktiv VFU-ort! Till Västerviks VFU-sidor. 

 

Program


Senast uppdaterad av Jenny Edlund