Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Som student placeras man inom den verksamhet som hon/han utbildas för. Vid studiernas början registrerar sig studenten på aktuell kurs och gör sedan en webbanmälan - ny student. Länk till anmälan publiceras även på Canvas.

Som student blir du sedan tilldelad en plats senast två veckor före första VFU-perioden.

Studenten har rätt till en saklig och opartisk bedömning av sin VFU och ska därför undvika att genomföra VFU i en verksamhet som hon/han har nära personlig anknytning till. Finns nära koppling till någon för-/skola ska detta anges i webbanmälan.

Studenten tillhör samma VFU-område under hela utbildningstiden och ingår där i ett arbetslag med yrkesverk­samma lärare. Tillsammans med dessa ges studenten möjlighet att kunna utvecklas i sin yrkesprofession.

Högskolan Väst har ett stort upptagningsområde vilket innebär att det kan medföra kostnader i samband med resor till och från VFU-platsen. Högskolan Väst ersätter inte kostnader i samband med resor till och från VFU-platsen.

Grundregeln är att placeringen gäller för hel studiegång.

Byte av VFU-placering

Byten av VFU-plats är alltid individuella och kan därför bli aktuella vid olika tidpunkter i utbildningen. Det kan finnas flera olika skäl till ett byte av VFU-plats. Några skäl till byte kan vara att studentens handledare har slutat eller är tjänstledig. Det kan också handla om att studenten behöver komma till en annan verksamhet av olika anledningar. Inför ett byte ska studenten kontakta den programansvarige.

Det är först när den programansvarige gett sitt samtycke till ett byte av VFU-plats som studenten går vidare i bytesprocessen.

Byte INOM VFU-område

När den programansvarige gett sitt samtycke till ett byte av VFU-plats kontaktar studenten sin VFU-samordnare. Detta ska ske minst fyra veckor före nästa VFU-period. Samordnaren undersöker om ett byte är möjligt. Om VFU-samordnaren hittar ny VFU-placering förmedlar VFU-samordnaren den nya placeringen till dig och VFU-handläggare på högskolan.

Eventuellt byte ska ske minst fyra veckor före nästa VFU-period. Studenten är alltid ansvarig att kontakta sin tidigare VFU-plats och meddela att ett byte sker.

Notera att även byte av handledare inom samma för-/skola/fritidshem ska meddelas; studenten ansvarar då för att meddela både VFU-samordnaren och VFU-handläggaren.

Byte till ANNAT VFU-område

När den programansvarige gett sitt samtycke till ett byte av VFU-plats och detta byte gäller från ett VFU-område till ett annat gör studenten en ansökan via detta webbformulär.

Ansökan ska göras senast den 15 maj respektive den 30 november inför nästkommande termin.

VFU-handläggaren kontaktar samordnaren på respektive VFU-område. Samordnaren på det nya området undersöker om ett byte är möjligt. Studenten är alltid ansvarig att kontakta sin tidigare VFU-plats och meddela att ett byte sker.

I listan nedan finner du kontaktuppgifter till samtliga VFU-samordnare.

Senast uppdaterad av Beatrice Mattsson