Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Som underlag för denna bedömning används ett speciellt formulär, Assesment in Clinical Education (AssCe) med tillhörande instruktion om hur formuläret ska användas.

Både studenten och handledaren fyller i var sitt AssCe-formulär inför trepartssamtalet som sker mellan student, handledare och lärare vid mittsamtal och slutsamtal.

Handledaren skriver dessutom en sammanfattande bedömning på ett särskilt dokument. Bedömningunderlaget ligger sedan till grund för betyget som sätts av läraren vid Högskolan Väst.

Nationell klinisk slutexamination

Under den sista terminens VFU i utbildningen genomförs en Nationell klinisk slutexamination enligt former som är likartade över landet vid de högskolor som deltar. Den kliniska examinationen föregås av en teoretisk salstentamen som genomförs samtidigt vid högskolorna.

Under den kliniska examinationen används ett särskilt bedömningsformulär som den examinerande sjuksköterskan fyller i.

Dokument som används vid bedömning

Nedan finns dokument som används vid bedömning av studenterna. Formulären gäller för alla studenter, förutom under primärvårdstemat.

Mer information


Kontakt


Senast uppdaterad