Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

This event is open to allmänheten

Med nuvarande riktlinjer är det främst människor med missbruk, psykisk ohälsa och skulder som kan få hjälp att skaffa bostad via socialtjänsten. Papperslösa och andra grupper hamnar utanför, och i nuläget är det ingen annan del av välfärdssystemet som möter upp. En ny nationell strategi för arbetet med hemlösa är på gång, men vilka förändringar krävs för att komma till rätta med problemen? 

Matti Salonen Wirehag, doktor i socialt arbete, har studerat vilka som får hjälp, vilka som hjälper och vad som behöver förändras för att fler ska inkluderas. 

Ingår i serien Samhället idag, i samarbete med Folkuniversitet och Stadsbiblioteket

Kontakt