Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Work Integrated Learning and Higher Education

FRAMFOR - framgångsrika företag i gränsregionen
Miljö, infrastruktur & pedagogik i samverkan (MIPS)
CWIHE - European Network of Cooperative EducationLärande i en digitaliserad region
Expert i Produktionsteknik - ProdEx

Finished projects:

CSE- Community Service Engineering
Teknikmedierat lärande för ingenjörer på avancerad utbildningsnivå
Arbetsintegrerat lärande i internationell jämförelse
Laptoppen i högre utbildning
Nätbaserad teknikutbildning på avancerad nivå
Språkinlärning genom arbetsintegrerat lärande

 

Work integrated learning and school

Konsekvenser av skolans digitalisering
Lärande i en digitaliserad region
Digitala arenor i läs- och skrivpraktiker i grundskolans tidigare år

Finished projects:

Gränsöverskridande undervisning i nordiska skolor
Dataspel för bättre matematikförståelse
Entreprenörskap i den nya gymnasieskolans yrkesprogram
Mångkulturalism och arbetsintegrerat lärande i skolan
Nya sätt lära barn naturorienterande ämnen
Lärares interaktiva kompetens
Fortsatt forskning om dataspel för matematikinlärning
En elev en dator i grundskolans tidigare år

Skill and competence in working life

Urban Platsinnovation
Digitalisering av samhällsorientering för nyanlända
Kommunalt förändringsarbete i syfte att integrera ungdomar i samhället

Finished projects:

Övning av samverkan i insatser vid olyckor
Arbete och samhällsutveckling
Utvärdering av projekt för långtidsarbetslösa
Utveckling av handel via mobiltelefon
Effektivt lärande för kvalitet i hälsobranschen
Integrationsarbete och kommunal samverkan
Entré - EU-finansierad utbildningssatsning följs av forskare på Högskolan Väst
Barnskötares utbildning till lärare
Vad kännetecknar chefsskap i akademin?
Filmproducenten i den digitala revolutionen
Nyutbildade filmproducenter som vill starta företag
Lärande i arbetet på kommunala kontaktcenter
Så används IT i ett internationellt forskningssamarbete
Bättre kommunal service med IT
Jämställd kompetens i målaryrket
Så påverkar marknadstänkande yrken inom välfärdssektorn
Hur används begreppet det nya arbetslivet
Utveckling av former för interprofessionellt lärande
Utveckling av ny ledarskapsmodell
Nyutexaminerade filmproducenter

Health and democracy in the workplace

Balansen mellan hälsofrämjande och skadlig delaktighet på jobbet

Finished projects:

Service och säkerhet på passagerarfärjor
Hälsa genom egenmakt bland romer i Västsverige
Anställdas motstånd mot arbetsgivares övervakning och kontroll
Arbetsintegrerat lärande ur ett internationaliseringsperspektiv
Nätverk för organisatoriskt lärande
Hjälp att få ett riktigt jobb
Utveckling av lärande nätverk inom handeln
Övergången från utbildning till arbetsliv för sjuksköterskor

Updated by Eva Erkmar